glasul-hd.ro Web analytics


Pro memoria

Pro memoria. Monumentele din Brad și Hațeg

Alte două obiective memoriale se găsesc amplasate în centrul localităților Brad și Hațeg, fiind ridicate după anul 1989. Ele se încadrează în categoria monumentelor de for public post-decembriste, fiecare fiind marcate de amprenta sculptorilor care le-au gândit și realizat.

Obiectivul memorial din Brad

Monumentul din Brad a fost inaugurat în decembrie 2015 și a stârnit unele controverse legate de oportunitatea și costurile ridicării sale. Operă a artistului plastic Ioan Vasile Grama și construit de către S.C. Global General Activitis SRL Deva (vezi Glasul Hunedoarei, din 5 decembrie 2015), dezvelirea obiectivului a făcut parte dintr-o serie de evenimente care au marcat aniversarea a 20 de ani de la ridicarea orașului Brad la rang de municipiu.
Din punct de vedere artistic, monumentul este atipic, fiind constituit practic din trei coloane dreptunghiulare dispuse pe aceeași linie și care se înalță dintr-un soclu în două trepte. Un alt corp, amplasat în fața monumentului și legat practic de acesta simbolizează un mormânt dedicat eroilor. Structura este din ciment, acoperită cu plăci de travertin pe care au fost ulterior amplasate mai multe elemente decorative din bronz, preluate practic din simbolistica utilizată pe acest gen de obiective în perioada interbelică.
Textul este extrem de simplu și se găsește amplasat de treapta superioară a soclului: „GLORIE ETERNĂ EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC”. Ornamentica este dispusă pe toate suprafețele monumentului, fiind în special reprezentată de frunze de stejar. Coloana din mijloc, puțin mai înaltă decât celelalte două, are în vârf un vultur de bronz care ține în cioc o cruce și în gheare o ramură de stejar. Motivele decorative de pe așa-zisul „mormânt” al eroilor sunt mult mai diverse: frunze, o ramură întreagă, o cască stilizată, o spadă, un vârf de lance, o carte deschisă parțial acoperită de (cred) un drapel stilizat și fragment de roată de car cu două spițe, o aluzie la tragerea pe roată doi dintre conducătorii răscoalei de la 1784.
Așa cum am amintit, toate aceste elemente le regăsim în ornamentica monumentelor ridicate în special în anii 30 ai secolului XX, atât în memoria eroilor din Primul Război Mondial, dar și a celor căzuți în răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan sau în timpul revoluției de la 1848-1849.

Monumentul din Hațeg

În centrul orașului Hațeg se găsește un alt monument, ridicat în anul 2007. Nu știu dacă este înălțat pe locul fostei troițe dedicate eroilor și realizată, din informațiile mele de către sculptorul Nicolae Adam. Cert este că monumentul e din marmură albă, mărginit de două tunuri de artilerie și amplasat pe un soclu înalt, octogonal (cred), pe care se găsesc amplasate colonete.
Monumentul propriu-zis e o cruce imensă, ale cărei brațe sunt înscrise într-un cerc. Ornamentica imită motivele etnografice din zonă regăsite pe troițe, cruci sau rugi.
Textele, răspândite pe mai multe suprafețe, sunt următoarele: „G-ral / GRIGORE BĂLAN / Mr. Pm. / STÎNGĂ IOAN / Cpt. / ZEPA VIOREL / Lt. / CHIRILĂ IOAN / Lt. / BUDIU HOREA / Lt. / MEDREA VICTOR / Lt. / FABIU BONTESCU / Slt. pm. / CRISTEA VALERIU / Plt. mj. / MARIȘ CRISTEA / Sg. mj. / TIMAR ROMULUS / Sg. mj. / IVAȘCU NICOLAE / Sg. mj. / MARIȘ GHE. / Fr. / KÜR FRANCISC / Fr. / KÜR IOAN // VEȘNICA POMENIRE / EROILOR / NEAMULUI. // RIDICATĂ ÎN ANUL / DE GRAȚIE CU / AJUTORUL LUI / D-ZEU. AUGUST / – 2007 – / PRIMAR / NICOLAE TIMIȘ”…

Daniel I. Iancu

Back to top button
Close
Close