glasul-hd.ro Web analytics


Pro memoria

Pro memoria. În amintirea evenimentelor de la 1784

Cititorii obișnuiți cu monumentele istorice au observat prin localitățile din Țara Zarandului mai multe troițe ce amintesc de evenimentele de la 1784-1785, evenimente cunoscute mai ales sub denumirea de Răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan.
S-a scris mult despre ceea ce s-a întâmplat atuncim, dar și despre troițele comemorative, ridicate în anul 1934, la împlinirea a 150 de ani de la izbucnirea efectivă a acțiunilor. Iar dacă ar trebui să amintim câteva lucrări de referință ele ar fi cele scrise de Nicolae Densușianu, Revoluțiunea lui Horia în Transilvania și Ungaria, David Prodan, Răscoala lui Horea sau Ion Pârva, 1784 în locuri și monumente.

Troițele comemorative

Obiectivele memoriale se remarcă în special prin stilul identic și prin elementele decorative comune care le ornamentează. „Ideea creării și așezării acestor monumente a aparținut profesorului Ioan Radu, directorul de pe atunci al gimnaziului Avram Iancu din Brad”, cele zece troițe fiind realizate la Școala de Arte și Meserii din Zlatna (vezi Ion Pârva, 1784 în locuri și monumente, București, 1984, p. 215).
Toate au fost ridicate pe socluri în trepte, chiar dacă între timp amplasamentele au suferit modificări mai mult sau mai puțin semnificative. Părțile superioare, încununate de câte o cruce treflată, imitau acoperișurile în „patru ape” pe două niveluri ale troițelor de lemn. Registrele principale sunt constituite din cruci decorate cu bogate motive florale, terminațiile brațelor laterale fiind susținute de coloane torsionate. Fiecare troiță are amplasată pe ea mai multe plăci de marmură și chiar basoreliefuri turnate în bronz după machetele sculptorului Radu Moga.
Reproducem în continuare textele de pe troițele de la Mesteacăn (municipiul Brad) și Ribița (comuna Ribița).

Textele de la Mesteacăn

Mesteacăn: „AICI PE DEAL A FOST BISERICA VECHE DIN / MESTEACĂN, UNDE LA 1 NOEMVRIE 1784 / CRIȘAN, SAU MARC GIURGIU, DIN COMUNA / VACA (ASTĂZI CRIȘAN) A ADUNAT IOBAGII / DIN ZARAND, LE-A SPUS CĂ HORIA A FOST / LA ÎMPĂRATUL JOSIF PENTRU ȘTERGEREA / IOBĂGIEI ȘI LE-A ARĂTAT CRUCEA DE AUR / ALUI HORIA CU CHIPUL ÎMPĂRATULUI. // ACEST MONUMENT S-A RIDICAT LA 31 OCTOMBRIE 1934 / LA 150 ANI DELA / ADUNAREA REVOLUȚIONARĂ DIN MESTEACĂN. /// DE AICI AU PLECAT CU TOȚII LA ALBA IULIA / SĂ SE ÎNSCRIE GRĂNICERI, DAR ÎN DRUM, ÎN COMUNA CURECHIU, ATACAȚI DE PANDURII / NEMEȘILOR, S-AU REVOLTAT, AU ALES PE CRIȘAN DE CĂPITAN, AU JURAT MOARTE / UNGURILOR ȘI AU DEZLĂNȚUIT CRÂNCENA / VIJELIE DELA 1784. = x = AICI A FOST / ARUNCATĂ ÎNTÂIA SĂMÂNȚĂ A DESROBIREI / ȘI LIBERTĂȚII NOATRE NAȚIONALE”.

Textele de la Ribița

Ribița: „REVOLTAȚI PESTE MĂSURĂ DE SUFERINȚELE ÎNDURATE / RĂSCULAȚII LA 28 OCTOMBRIE 1784 SUB CONDUCEREA / LUI MARCU GHEORGHE CRIȘAN AU FĂCUT PRAF ȘI CE- / NUȘE CURȚILE NEMEȘEȘTI DIN RIBIȚA. / AICI SA PRĂBUȘIT PUTEREA FAMILIEI RIBICZEI, / STĂPÂNITORII ZARANDULUI, URMAȘII MAGHIARIZAȚI AI / VOIVODULUI LADISLAU, CTITORUL MĂNĂSTIREI ORTODOXE / DELA 1412 DIN RIBIȚA. // ACEASTĂ SFÂNTĂ TROIȚĂ SA RIDICAT / ÎN 1934 / LA POMENIREA IOBAGILOR ZĂRĂNDENI / CĂZUȚI ÎN RĂSCOALA DELA 1784”…

Daniel I. Iancu

Back to top button
Close
Close