glasul-hd.ro Web analytics

Pro memoria

Pro memoria. Monumentul eroilor din Baru Mare și Petros

O situație mai aparte în ceea ce privește cultul eroilor o găsim în localitatea Baru Mare, centru administrativ al comunei cu același nume. Situat în piațeta din fața Primăriei, monumentul este singular prin faptul că prezintă eroii din cele două războaie mondiale din două sate: Baru Mare și Petros, una dintre localitățile componente ale comunei.
Realizat parțial din marmură, parțial din ciment placat cu marmură (din câte am observat în momentul documentării de teren), monumentul este realizat din punctul de vedere al volumelor dintr-o suită de patru paralelipipede dreptunghice, care constituie registrul inferior, și un obelisc încununat de o cruce de tip grecesc. Toate cele patru fețe ale monumentului sunt inscripționate cu numele eroilor din cele două localități, pe fața principală regăsindu-se și un ornament din bronz constituit din trei elemente: o cască militară suprapusă pe un drapel stilizat, având la bază o ramură de laur. Pe laturile registrului inferior se regăsesc inscripțiile: „GLORIE ȘI RECUNOȘTINȚĂ / VEȘNICĂ / EROILOR CĂZUȚI PENTRU / LIBERTATE ȘI UNITATE / NAȚIONALĂ”; „6 IUNIE 1993”; „REALIZAT CU CONTRIBUȚIA / S.C. REFRACTARA S.A. BARU MARE / PREOT BOLEA VIRGIL / ING. TĂMAȘ TODOR / FAM. PASCAL MIHAI / DR. ING. RODEANU TIBERIU / SECTOR FORESTIER BARU MARE / CONSILIUL LOCAL BARU / U.M. BARU MARE / A.C.C.F. PETROȘANI BARU MARE”.

Eroii din Baru Mare

Revenind la eroi, textele referitoare la cei care și-au pierdut viața pe fronturile celor două războaie sunt următoarele: „BARU MARE / 1914 – 1918 / ADOREAN TRAIAN / ANDRAȘ ANDREI / ANDRAȘ VASILE / BARA PETRU / BĂIESCU CRĂCIUN / BĂIESCU C-TIN / DANCIU SAMOILĂ / FLOROI ION / GÎRBEA PETRU / GÎRBEA VASILE / JITEA LĂPĂDUȘ / JITEA SIMION / KESERU LUDOVIC / LASCU ILIE / MANIȚIU DUMITRU / NOVĂCESCU ION / POPA PETRU / RAHOTĂ ION / RAHOTĂ ION OPRIȚI / RAHOTĂ NICOLAE / RAHOTĂ ȘTEFAN / RAHOTĂ VASILE / RUS ION / ȘOTINGĂ VASILE / STOICA ION / SUCIU ION”…
…„BARU MARE / 1941 – 1945 / ANDRAȘ SILVIU / COSTEA PETRU / GHITROI ION / KLUCS HELMUTH / MUNTEAN VALERIU / OPRIȘIU CLAUDIU / PÎRV FILIP / PÎRV PETRU / POPA PETRU / RAHOTĂ NICOLAE / RAHOTĂ ROMULUS / RECH IOSIF / VANCEA CAROL”.

Eroii din Petros

Pe celelalte două fețe ale monumentului sunt trecuți eroii din Petros: „PETROS / 1914 – 1918 / BERNA ȘTEFAN / BROȚEI LELIUGA / BROȚEI ION / BUZDUGA ȘTEFAN / COSTIN PETRU / CRISTEA ION / DEATCU ION / DRAGOTĂ ION / DRĂGAN DAN / NEAG ION / SĂLĂȘAN PETRU / ȘOTÂNCĂ ION / ȘOTÂNCĂ PAVEL / ȘOTÂNCĂ ȘTEFAN / ȚOTÂNCĂ TODOR / ȘTEFONI ION / TAMAȘ ALEXANDRU / BOTA PETRU”…
…„PETROS / 1941 – 1945 / COSTIN AUREL / DAMIAN ION / DAVID NISTOR / DRĂGĂNESCU FĂNUCĂ / GRANDA AUREL / JUGLEA ILIE / MUNTEAN ION / NEAG PETRU / PĂCURAR CRĂCIUN / POPESCU IOAN – INV. / ZAGRANDA ION // DECEMBRIE 1989 / CRISTEA VALERIU”…

Daniel I. Iancu

Back to top button