glasul-hd.ro Web analytics

Pro memoria

Pro memoria. Monumentele din Mada

Un caz foarte interesant, poate nu unic dar cel puțin singurul întâlnit până acum este cel al satului Mada (comuna Balșa, județul Hunedoara). Afirmăm asta deoarece în respectiva localitate există două monumente ale eroilor, iar acest lucru se poate constitui într-un exemplu de bună practică pentru autoritățile locale și bisericești din alte zone.
Ambele monumente sunt aplasate în preajma Bisericii cu hramul „Sfinții Mihail și Gavriil”, construită în anii 1919 – 1920, imediat după Marele Război, pe locul unei mult mai vechi biserici de lemn atestată prin conscripțiile de la 1733 sau 1750. Primul dintre monumente se găsește la intrarea în cimititul larg, asemănător cu o livadă, și a fost zidit în anul 2010, cuprinzând eroii din ambele războaie mondiale.

Monumentul vechi

Cel de-al doilea, aflat nu departe de edificiul de cult, înconjurat deja de cruci mai vechi sau mai noi, a fost ridicat în anul 1934 doar în memoria celor căzuți în Marele Război. Mulțumirea noastră rezultă din faptul că autoritățile din 2010 au avut inspirația de a nu deteriora vechiul monument prin placarea lui cu tot felul de bucăți de marmură, preferând edificarea unuia nou, astfel încât astăzi mai putem admira monumentul vechi așa cum a fost gândit și realizat atunci.
Este un obelisc de piatră, nu prea înalt, cu vârful terminat în formă de piramidă și care se sprijină pe un piedestal din două trepte, constituit din doi monoliți tot de piatră, unul cubic iar celălalt având aspectul unui paralelipiped dreptunghiular. În momentul amplasării, pentru a-l mai înălța puțin, la bază au mai fost zidite din pietre de râu și ciment încă două trepte, astfel încât impactul vizual al monumentului să fie mai mare, creîndu-se totodată și o structură compactă ce evoluează pe verticală.
Din punctul de vedere al ornamenticii, monumentul vechi de la Mada este extrem de simplu: o cruce latină, cu terminațiile brațelor care amintesc de crucile trilobate și care practic îl creștinează. Sub acest însemn, fără nici un alt fel de încadrament, se găsește următorul text: „Ridicat în 1934 / de înv. Mihoc Ionel / Nicula Sabin / Nicula Ioachim / în timpul păstorirei / preot Grigorie Iliasă / în amintirea / EROILOR din MADA / căzuți în luptele / din 1914 – 1918 / pentru întregirea / PATRIEI”. Se observă că lipsesc practic numele eroilor, în schimb avem mai multe informații decât cu alte ocazii despre cei care s-au străduit să ridice monumentul.

Eroii, pe monumentul nou

Al doilea monument al eroilor din localitatea Mada este amplasat, așa cum spuneam, la intrarea în cimitirul din jurul bisericii. Construit în anul 2010, poartă amprenta contemporaneității: un paralelipiped dreptunghic, din ciment placat cu bucăți de marmură albă și amplasat pe un soclu cu trei trepte.
Textul este împărțit pe alte șase plăci de marmură, de o nuanță mai închisă, bătând spre roz și lipite pe corpul principal al monumentului. Cea din partea superioară, aducând a formă cu un fronton triunghiular, poartă incizat semnul unei cruci latine sub care scrie: „EROII NEAMULUI ROMÂNESC DIN MADA – STEUINI”. Prin urmare aici sunt menționați și ostașii căzuți pe diferite fronturi, originari din localitatea Stăuini, situată în amonte de Mada, spre vârful Setraș.
Alte trei plăci, amintind de niște coloane, le menționează numele: „1914 – 1918 / ADAMESC AVRAM / INDREI N. / ȚIC IOAN / IGNAT SIMION / BOGDAN AVRAM / VÂRTOP ILIE / MÂNZAT IOSIF / VÎRTOP SEVASTIAN / BOTA IOSIF / CAZAN SABIN / CAZAN ILIE / BOGDAN PETRU / CAZAN NICOLAE / CAZAN IOSIF / MARIȘ LAZĂR / CAZAN AVRAM // 1939 – 1947 / CAZAN IOAN / PÎRȘTIN AUREL / TOMESCU SIMION / ADAMESC ROMAN / CAZAN SIMION / IOSIVESCU IOAN / BOGDĂNESC SIMION / CAZAN SABIN / DAN ROMAN / MOȚA SIMION / BOGDAN ROMAN / ROF REMUS / PÎRȘTIN IRIMIE / BUHA ROMAN / BUHA IOAN / PETRESCU IOSIF / ȘANDRU ROMAN / MURG ILIE / TREPTEȘ ROMAN / MOȚA AVRAM // 1939 – 1947 / BOGDAN IOAN / BOGDĂNESC SIMION / COSTEA ILIE / TOMESC ROMAN / BOGDAN ROMAN / CAZAN IOAN / CAZAN SABIN / CAZAN SABIN / GĂLDEAN SABIN / MARIȘ ANGHEL / TREPTEȘ IOSIF / MARIȘ IOSIF / CAZAN ZAHARIA / MARIȘ IOSIF / MARIȘ SIMIOAN / IOSIVESCU ROMAN // PREOT / TOMESCU CORNEL / 1912 – 1962 / ÎNCHIS ȘI DECEDAT / ÎN TEMNIȚELE / COMUNISTE”.
Mai jos, la baza monumentului propriu-zis și pe prima treaptă a soclului se găsesc celelalte două plăci, cu următoarele inscripții: „FIE CA BUNUL DUMNEZEU SĂ LE DĂRUIASCĂ / CUNUNA NEVEȘTEJITĂ A MUCENICIEI / RIDICATĂ SUB PREOT PAROH ADINEL POPOVICI / RIDICATĂ DE fam. MARIȘ SIMION; COLENIAC DORIN; SAMOILĂ VALER. 2010. // MONUMENT ZIDIT DE / MURG CORNEL”.

Daniel IANCU