glasul-hd.ro Web analytics

Pro memoria

Pro memoria. Monumentele din Țebea

În localitatea Țebea există un complex de monumente care, împreună, formează așa-numitul „Panteon al moților”. Ne referim în acest material la monumentele eroilor din cele două Războaie Mondiale care se regăsesc în cimitirul din jurul bisericii „cu tricolor”, având hramul „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” („Adormirea Macii Domnului”), lăcaș de cult ridicat între 1893 și 1896 ce a înlocuit vechea biserică. Fiind așezate într-un asemnea loc, despre ele s-a scris de mai multe ori (vezi, spre exemplu Nicolae Cristea, Țebea și Baia de Criș. Locuri, fapte, monumente, Deva, 2010, p. 79-81, respectiv p. 82-83). Ne îndreptăm și noi atenția asupra lor în acest An Centenar și în preajma Sărbătorii Naționale de la Țebea, dedicate lui Avram Iancu.

 

Eroii din Marele Război

Monumentul eroilor din Primul Război Mondial este amplasat pe partea dreaptă a aleii principale ce urcă în trepte spre biserică. Relativ simplu din punct de vedere compozițional, el este ridicat pe un soclu masiv sub formă de trunchi de piramidă și este structurat în trei registre. În partea superioară se găsește practic o cruce grecească cu terminațiile brațelor trilobate, având incizate inscripțiile de consacrare și semnul altei cruci.

Registrele median și inferior sunt aproape identice din punct de vedere dimensiunilor, având ornamente și texte pe ambele fețe. Astfel, pe fața principală, sub un ornament constituit din reprezentările stilizate ale unei căști suprapuse peste o sabie și o pușcă așezate încrucișat, pe registrul medial se găsește, încadrat de două coloane torsionate, realizate în basorelief, următorul text: „RECUNOȘTINȚĂ ERO- / ILOR COMUNEI ȚEBEA / AICI AMINTIȚI CĂZU- / ȚI PE CÂMPUL DE LUP- / TĂ PENTRU APĂRA- / REA PATRIEI ȘI ÎN- / TREGIREA NEAMU- / LUI ÎN RĂSBOIUL / MONDIAL DELA / 1914 – 1918”. Mai jos sunt alte două texte-epitaf, primul fiind încadrat într-un cartuș: „OMAGIUL / SOC. SFT. GH. DIN / ȚEBEA LA 6-12-1931” și „SÂNGELE MORȚILOR / LUPTĂ ÎN INIMA VIILOR”.

Pe cealaltă față, la intersecția brațelor crucii este incizat un pocal, ca simbol al renașterii, iar pe registrele inferioare se găsește textul: „EROII // ALBA GHE. / ALBA N-LAE / BARNA PETRU L A. / BARNA TOADER / BĂCIAN PETRU L P. / BĂRĂȘTEAN I. L I. / BĂRĂȘTEAN A. / CRISTEA PETRU / DRAGOȘA IOAN / DRAGOȘA LAZĂR / ILIEȘIU IOAN L. N. / IEVUȚA IOAN L. P. / INDREI ALEXĂ / JUDE IOAN L. M. / LĂZĂRUȚ Z. / LĂZĂRUȚ AL. / LĂZĂRUȚ P. L. T. / MARȚIȘ IOAN / SCROFAN D. / STAN ADAM / SIMON PETRU / TRIFAN IOAN / TRIFAN IOAN G. / TISU VASILE / TRIFAN IOAN N. / TRIFAN TODOR / TRIFAN C-TIN P. / ZERIU AVRAM / ZERIU IOAN l P. / BĂCIAN ADAM / BARNA PETRU / BĂRĂȘTEAN I. / IEVUȚA VASILE / JUDE C-TIN / LĂZĂRUȚ P. l. T. / MARIȘ N-LAE / MUT PETRU l. I. / NAN PETRU / POZDINA FR. / SLUGAN R. / TISU PETRU / TRIFAN TODOR // TRIFAN LAZĂR / ZERIU IOSIF / ZERIU ISAC / ZERIU MIHAILĂ”. Mai jos se află alte litere pe care, momentan, nu le-am putut descifra. De precizat că acea literă „l.” sau „L.” înseamnă „lui”, („Alba Gheorghe a lui Nicolae”), iar gruparea numelor pe monument s-a făcut după criterii de vârstă, primii fiind trecuți „junii” de la 18 la 35 de ani, iar mai apoi bărbații între 35 și 50 de ani (N. Cristea, op. cit., p. 80).

 

Eroii din al Doilea Război Mondial

Celălalt monument e amplasat în stânga aleii și e de fapt o placă de marmură neagră în care se găsește încastrată o cruce de tip latin din marmură albă, tot ansamblul fiind înălțat pe un postament de ciment mozaicat. Ca ornamente aici găsim pe o parte redate o cască așezată peste o ramură de stejar, iar pe cealaltă un braț care ține în palmă o inimă din care țâșnește o flacără.

Textele de pe acest obiectiv memorial ridicat la 9 iunie 1994 sunt următoarele. „1941 – 1945 / RUGĂ ÎN MEMORIA / EROILOR ȚEBEI CĂZUȚI / PE CÂMPURILE DE LUPTĂ / ÎN AL DOILEA RĂZBOI / CARE A PUSTIIT O LUME // EI AU FOST: // Sold. BĂCIAN ADAM / Cap. BĂCIAN IOAN / Serg. BĂCIAN PETRU / Lt. r. CAMBER E. GEORGE / Sold. C|RISTEA TOADER / Sold. FAUR GHEORGHE / Frt. FĂRCAȘ ZAHARIE / Sold. FĂRCAȘ TOADER / Slt. r. JUDE HORIA / Serg. JUDE PETRU / Sold. OPRIȘA ZAHARIE / Sold. PAUL RUSALIN / Frt. STRĂUȚ SAMOILĂ / VOR FI TOTDEAUNA ÎN INIMILE NOASTRE”… „Ridicată de sătenii recunoscători / cu sârguința lui TISU V. LIVIU / și sprijinul unităților: / CUARȚ BAIA MARE / MINA COMĂNEȘTI / AGRICAMP – BUCUREȘTI / ASOCIAȚIA VET. DE RĂZBOI – ARAD / F-CA ZARAND BRAD / U.M. 01099 BRAD / sub oblăduirea BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ȚEBEA”.

 

Daniel I. Iancu

Back to top button