glasul-hd.ro Web analytics


Justiție

Post vacant de APROD, pe perioadă nedeterminată, la Judecătoria Petroşani.

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Hunedoara este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de APROD, pe perioadă nedeterminată, la Judecătoria Petroşani.

Concursul se va desfășura în data de 27 aprilie 2021, la sediul Tribunalului Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, jud. Hunedoara, după un program care va fi publicat pe pagina de internet a Tribunalului Hunedoara, în timp util.

Examinarea candidaților se va face prin susținerea unei probe practice, specifice postului ce urmează să fie ocupat.

Cererile împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se vor depune la sediul Tribunalului Hunedoara – camera 137 – grefier şef secţie I Civilă- doamna Casian Izabella, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 — 12:00, în perioada 09.04.2021 – 16.04.2021, inclusiv.

Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007, la concurs poate  participa persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
 2. nu are antecedente penale, cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
 3. cunoaște limba română;
 4. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
 5. are studii medii (bacalaureat).

Taxa de înscriere la concurs este de 50 de lei și se achită la caseria Curții de Apel Alba Iulia – camera 123 ori prin virament bancar, respectiv:

– în contul nr. R056TREZ00220E330500XXXX deschis la Trezoreria Alba Iulia,

– beneficiar: Curtea de Apel Alba Iulia,

– Cod unic de identificare (CUI): 17683900,

-dovada plății va trebui să conțină numele și prenumele candidatului și destinația sumei (concurs).

Conform art. 8 alin.2 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007, la înscriere, candidatul va depune un dosar plic ce va conține următoarele acte:

 1. a) cererea de înscriere completată pe formularul tipizat (formularul se va primi la momentul înscrierii sau se va printa de către candidat de pe site-ul Tribunalului Hunedoara);
 2. b) cartea de identitate, în copie;
 3. c) certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;
 4. d) diploma de bacalaureat, în copie;
 5. e) certificatul de cazier judiciar, în original;
 6. f) certificatul de cazier fiscal, în original;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei;
 9. i) două fotografii color cu dimensiuni de 2/3 cm;
 10. j) recomandare privind profilul profesional și moral (poate fi eliberată de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ absolvită);
 11. k) chitanța de plată a taxei de înscriere;

Informațiile suplimentare referitoare la organizarea acestui concurs vor fi postate, în timp util, pe pagina de internet a Tribunalului Hunedoara – la Rubrica ”Informații de interes public” sau se pot obține de la:

-sediul Tribunalului Hunedoara — camera 137, ori la nr. de telefon 0254.211574 – interior 108 – grefier şef secţie I Civilă- doamna Casian Izabella;

Back to top button