glasul-hd.ro Web analytics


Justiție

Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Manager economic la Tribunalul Hunedoara

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Hunedoara este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante:

-1 post vacant de Manager economic la TRIBUNALUL HUNEDOARA

-I post vacant de Manager economic la TRIBUNALUL ALBA

Dosarul de concurs se depune de către candidați până Ia data de 10.02.2021, între orele 9,00-15,00, Ia sediul Curții de Apel Alba Iulia din Alba Iulia, Piața I.C. Brătianu nr. l, camera 108, etaj l.

Proba scrisă se va desfășura la data de 22.02.2021, la ora IO, la sediul Curții de Apel Alba Iulia din Alba Iulia, Piața IC. Brătianu nr. I, județ Alba.

Calendarul probelor de concurs, informații despre ce trebuie să conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs, condițiile generale pentru participarea la concurs, condițiile specifice pentru postul de MANAGER ECONOMIC, bibliografia, formularul de înscriere sunt disponibile pe pagina de internet a Curții de Apel Alba Iulia, fiind afișate și la sediul Tribunalului Hunedoara.
Interviul se va desfășura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, Ia sediul Curții de Apel Alba Iulia din Alba Iulia, Piața IC. Brătianu nr. 1, județ

Relații suplimentare se pot obține Ia sediul Curții de Apel Alba Iulia, la Biroul resurse umane-telefon 0258/810293; 0258/810289, tasta 4.

BIROUL DE INFORMARE SI RELAȚII PUBLICE

Back to top button
Close
Close