glasul-hd.ro Web analytics


Justiție

Măsuri și recomandări la nivelul TRIBUNALULUI HUNEDOARA pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID – 19

Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID – 19 și de gripa sezonieră, cu scopul asigurării bunei desfășurări a activității curente a instanței, s-a stabilit un plan de măsuri, în principal:

În perioada 12 – 31.03.2020, cu reevaluarea ulterioară a situaţiei, la Tribunalul Hunedoara se vor judeca toate cauzele conform termenelor stabilite.

Completurile de judecată vor aprecia şi dispune preschimbarea termenului de judecată pentru o dată ulterioară cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

În cazul preschimbării termenelor de judecată, în zilele de 12 şi 13.03.2020 completurile de judecată vor lua măsurile corespunzătoare .

Termenul de soluţionare a cauzelor va fi preschimbat pentru o dată ulterioară zilei de 01.05.2020.

Grefierii de şedinţă vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea încunoştinţării părţilor şi participanţilor la proces cu privire la preschimbarea termenului de judecată.

În cauzele aflate pe rol în perioada menţionată şi pentru care nu s-a preschimbat termenul de judecată, completurile de judecată vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte.

În acest sens vor fi contactate părţile, avocaţii, consilierii juridici pentru a fi anunţaţi cu privire la ora stabilită pentru strigarea cauzei.

Grefierii de şedinţă vor comunica listele de şedinţă cu ora fixată pentru fiecare cauză cel târziu la ora 8 dispozitivului de jandarmi pentru a nu fi permis accesul părţilor/participanţilor înainte de ora fixată.

În cauzele care se vor judeca în perioada 12-31.03.2020 fiecare complet de judecată este dator să adopte orice măsură consideră necesar pentru evitarea aglomerării sălii de judecată.

Completurile de judecată în materie penală vor examina posibilitatea utilizării mijloacelor tehnice necesare audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă.

Fiecare complet de judecată va evalua posibilitatea declarării nepublice a şedinţei de judecată.

Programul de relaţii cu publicul se va desfăşura la:

-REGISTRATURĂ de LUNI până JOI, în intervalul orar: 8.30-10,30

-ARHIVĂ de LUNI până JOI, în intervalul orar: 8.30-10,30

REGISTRATURA TRIBUNALULUI HUNEDOARA va funcţiona la parterul instanţei împreună cu REGISTRATURA JUDECĂTORIEI DEVA-camera nr.2

Programul de relaţii cu publicul la BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE TEHNICE ŞI JURIDICE şi BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE se suspendă, informaţiile publice se transmit doar telefonic sau e-mail.

Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată cu privire la acest aspect printr-o cerere transmisă pe fax sau în format electronic.

Se recomandă cetăţenilor/justiţiabililor/avocaţilor:

-să staţioneze în incinta instanţei doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii formalităţilor/îndatoririlor judiciare/profesionale

-să transmită actele de procedură în format electronic şi să depună înscrisurile prin e-mail ( tribunalul.hunedoara@just.ro),  fax ( 0254216333 şi 0254262251), urmând ca originalul acestor  înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.

-să utilizeze aplicaţia „Dosarul electronic” în vederea studierii dosarelor şi limitarea deplasării fizice la arhiva instanţei,

– exprimarea acordului pentru citarea și comunicarea actelor de procedură în format electronic prin intermediul aplicației TDS” (Trimitere Document Securizat) și eliminarea astfel integral a contactului fizic cu documentele de procedură comunicate de instanță prin intermediul serviciilor poștale;

-să respecte pe durata prezenței în instanță măsurile de igienă și protecție recomandate de Ministerul Sănătății și afișate în spațiile publice ale instanței.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Judecător MIHAELA-AURELIA CONTA – vicepreşedinte Tribunalul Hunedoara

Back to top button
Close
Close