glasul-hd.ro Web analytics


Sănătate

Începând cu data de 07 februarie 2020 vor fi eliberate cardurile europene duplicat.

Potrivit Ordinului pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente procedurii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat,

„(4)  Cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat. Suma care urmează să fie suportată de către asigurat pentru producerea şi distribuţia cardului duplicat este aceeaşi cu cea plătită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate furnizorului conform contractului de furnizare a serviciilor de personalizare, producţie şi distribuţie a cardului european de asigurări sociale de sănătate şi este comunicată caselor de asigurări de sănătate, care sunt obligate să posteze această informaţie pe site-ul propriu împreună cu numărul contului în care se poate efectua plata”.

Pentru a beneficia de cardul european duplicat, asiguratul trebuie să achite suma de 8,33 lei/ card. Menționăm că această sumă include TVA.

Reamintim că, la cererea persoanei asigurate, cardul european de sănătate duplicat se eliberează în următoarele condiții:

  • Pierderea, furtul sau deteriorarea cardului european emis inițial
  • Modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial
  • Alte situații justificate

Emiterea se face în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național.

Back to top button
Close
Close