glasul-hd.ro Web analytics


Sănătate

De la 1 decembrie asiguraţii la sănătate îşi pot face analizele decontate de Casa de Asigurări oriunde în ţară

Începând cu data de 1 decembrie 2020, asiguraţii la sănătate îşi pot face analizele de laborator prescrise de medic oriunde în ţară, indiferent de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul prescriptor, potrivit unei Hotărâri de Guvern. Măsura a fost anunţată de CNAS încă din anul 2018, dar implementarea ei în platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) a fost sistematic amânată până acum.
Ca urmare a implementării acestei schimbări în PIAS, furnizorii de servicii paraclinice care au două contracte, respectiv cu Casa de Asigurări de Sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au sediul lucrativ, filiale sau puncte de lucru înregistrate și autorizate, dar şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, vor rămâne în relaţie contractuală cu o singură Casă de Asigurări de Sănătate, pentru care vor opta.

„Această reglementare este necesară pentru a facilita accesul asiguraților la investigațiile paraclinice recomandate de medicii specialiști. Sperăm ca în scurt timp să asigurăm același regim de utilizare și pentru prescripțiile medicale, astfel încât medicamentele prescrise să poată fi eliberate de orice farmacie de pe teritoriul țării. Acest proiect este în curs de finalizare, însă va fi necesară o perioadă de testare pentru a ne asigura că, odată implementat, va funcționa fără sincope”, a declarat Adela Cojan, președintele CNAS.

Printre documentele a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2020 se numără și biletele de trimitere pentru specialitățile paraclinice, iar pentru trimestrul IV al acestui an, fondurile alocate pentru investigații paraclinice au fost suplimentate cu 63,7 milioane lei. De asemenea, pentru a înlesni accesul la servicii medicale paraclinice acordate în ambulatoriul de specialitate necesare monitorizării pacienților diagnosticați  cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare, conform HG nr. 820/2020 din 1 octombrie 2020, a fost reglementată decontarea acestor investigații la nivelul valorii realizate.

Hotărârea de Guvern aprobată azi modifică și completează anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Sursa:www.economica.net

Back to top button
Close
Close