glasul-hd.ro Web analytics

Sănătate

11 februarie – Ziua europeană a numărului unic de urgenţă 112. În 2020 s-au înregistrat 10.234.595 apeluri numărul unic pentru apeluri de urgență pe teritoriul României

112 este numărul unic pentru apeluri de urgență disponibil gratuit la nivelul întregii țări, ce poate fi apelat din toate rețelele de telefonie fixă sau mobilă. Cetățenii aflați în situații de urgență pot suna la 112, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a solicita asistența serviciilor specializate de intervenție (ambulanță, SMURD, poliție, pompieri, jandarmi).

 • Există 41 de centre 112 pentru preluarea apelurilor de urgență, câte unul în fiecare județ. Centrul 112 București-Ilfov recepționează apelurile atât din București, cât și din județul Ilfov.
 • În anul 2020, operatorii 112 din centrele de preluare a apelurilor de urgență au răspuns la 10.234.595 apeluri, din care 19.770 apeluri de urgență au fost procesate în limbi străine.
 • Aproape jumătate din numărul total de apeluri preluate în anul 2020 nu reprezintă urgențe de competența Serviciului 112, ci solicitări de informații diverse, apeluri efectuate din greșeală, farse și apeluri injurioase.
 • 65,05% dintre urgențele anunțate la 112 în anul 2020 au reprezentat cazuri medicale.
 • Adresa incidentului este una dintre cele mai importante informații pe care trebuie să o furnizați când sunați la 112.
 • Dacă ați apelat 112 din greșeală, nu închideți! Rămâneți pe fir și informați operatorul că nu aveți o urgență și că ați apelat din greșeală.

Furnizarea Serviciului 112 către cetăţeni se realizează prin centre unice pentru apeluri de urgenţă, dispecerate de urgenţă şi dispecerate integrate de urgenţă, organizate la nivel de reşedinţă de judeţ, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiilor şi al oraşelor sau acolo unde este necesar.

Centrele unice pentru apeluri de urgenţă:

 • un centru unic pentru apeluri de urgenţă la nivelul Bucureşti-Ilfov;
 • un centru unic pentru apeluri de urgenţă de rezervă, în caz de dezastre, la nivelul Bucureşti-Ilfov;
 • 40 de centre unice pentru apeluri de urgenţă judeţene (câte unul în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ).

Dispeceratele de urgenţă:

 • 125 de dispecerate de urgenţă la nivel naţional;
 • 654 de substaţii ale dispeceratelor de urgenţă la nivel naţional;
 • Dispecerate naţionale pentru Serviciul de Pază şi Protecţie (S.P.P.), Contraterorism, Managementul Traficului (sub jurisdicţia Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale – C.N.A.D.R.), Autoritatea Română a Serviciilor de Trafic Aerian (R.O.M.A.T.S.A.), Autoritatea Feroviară Română (A.F.E.R.), Ministerul Apărării Naţionale (M.Ap.N.);
 • În cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgenţă activitatea se desfăşoară în regim permanent, 24/7, organizat în 3 ture, de către personal STS special pregătit (operatori 112);
 • În centrele unice pentru apeluri de urgenţă judeţene activitatea se desfăşoară în medie, cu 3 operatori/tură;
 • În centrul unic pentru apeluri de urgenţă Bucureşti-Ilfov serviciul îşi desfăşoară activitatea, în medie, cu 8 operatori/tură.

Prin Centrele unice pentru apeluri de urgenţă:

 • Primeşte şi înregistrează automat apelurile de urgenţă comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmând şi localizând, pe cât posibil, apelurile primite;
 • Analizează, direcţionează şi transmite operativ apelurile de urgenţă către dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie, precum şi la autorităţile competente (în funcţie de natura evenimentelor şi consecinţele lor), pe baza unui index al incidentelor;
 • Transferă centrului operaţional şi centrului operativ pentru situaţii de urgenţă apelurile, datele şi informaţiile privitoare la situaţii de urgenţă, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;
 • Primeşte şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia evenimentelor şi a intervenţiilor;
 • Centralizează, stochează şi pune la dispoziţie autorităţilor abilitate datele privind apelurile de urgenţă gestionate;
 • Recepţionează apelurile de urgenţă în limbile minorităţilor naţionale, precum şi în una dintre limbile de circulaţie internaţională, după caz;
 • Primeşte apeluri de la persoane cu dizabilităţi prin intermediul terminalelor telematice utilizate în reţelele publice, în limitele tehnic fezabile;
 • Primeşte mesaje asociate unui apel de urgenţă din reţelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire.

Prin Dispeceratele de urgenţă:

 • Asigură permanent preluarea apelurilor de urgenţă transmise din centrele unice pentru apeluri de urgenţă;
 • Alertează de îndată personalul de intervenţie;
 • Menţine legătura cu forţele şi mijloacele dislocate la locul evenimentului;
 • Primeşte apeluri de la persoane cu dizabilităţi prin intermediul terminalelor telematice utilizate în reţelele publice, în limitele tehnic fezabile;
 • Primeşte mesaje asociate unui apel de urgenţă din reţelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire.

Sistemul 112 este un sistem operativ de telecomunicaţii, proiectat să notifice, recepţioneze, proceseze şi să transmită apelurile de urgenţă către serviciile responsabile, într-un mod centralizat şi unitar, cu ajutorul funcţiilor integrate:

 • Rutarea apelurilor către centrul unic pentru apeluri de urgenţă cu responsabilitate în zona de unde sunt iniţiate apelurile, în funcţie de aria geografică (judeţ);
 • Bază de date ANI/ALI – identificarea automată a numărului de telefon de pe care se apelează şi a informaţiilor de abonament, dacă există;
 • Sistem centralizat de localizare a telefoanelor mobile;
 • Sistem GIS – platformă operativă proiectată pentru înregistrarea, monitorizarea şi managementul incidentelor şi a resurselor de intervenţie;
 • Soluţie AVL – sistem de localizare automată a resurselor de intervenţie dotate cu GPS;
 • Serviciu multilingvistic – preluarea şi procesarea apelurilor recepţionate în limbi de circulaţie internaţională şi în limbile minorităţilor naţionale.
Back to top button