glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Întâlnirea GAL-urilor din Regiunea 5 Vest, membre FNGAL Complex Vața Băi, Comuna Vața de Jos, județul Hunedoara în cadrul proiectului ,,Capacitarea societății civile rome din mediul rural să devină partener egal în GAL-urile rurale” 27.09-29.09.2023

Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos implementează proiectul ,,Capacitarea societății civile rome din mediul rural să devină partener egal în GAL-urile rurale”, proiect cu asistență financiară a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului „Active Citizens Fund Romania”.

Proiectul vizează capacitarea societății civile rome din mediul rural care să devină parteneri egali de dialog ai Grupurilor de Actiune Locala (GAL) din mediul rural astfel încât problemele comunităților de romi din zona rurală a României să fie auzite, conștientizate și incluse în Strategiile de dezvoltare locală a GAL-urilor rurale.

Totodată, acest proiect vizează capacitarea echipelor GAL și, prin urmare, a membrilor FNGAL pentru înțelegerea problematicii rome și includerea acesteia în strategiile de dezvoltare locală pentru perioada 2020-2027.

Cooperarea și colaborarea între GAL-uri și ONG-urile de romi sunt o altă prioritate pe care o vizăm prin acest proiect astfel încât, pe viitor, prin activitățile de lobby și advocacy făcute de reprezentanții comunităților de romi (ONG-uri sau indivizi) problemele acestora să se regăsescă cât mai mult în măsurile finanțate de Strageiile GAL-urilor rurale.

Prin implementarea acestui proiect, urmărim să fie recepționate următoarele mesaje cheie:

– Accesul la resurse de dezvolare finanțate la nivel național și european trebuie să fie egal pentru totate comunitățile din România;

– Întărim capacitatea comunităților rome și a organizațiilor reprezentative pentru a implementa inițiative de dezvoltare locală;

– Pentru conștientizarea problemelor comunităților rome la nivel național este nevoie de cooperare aprofundată între toate părțile interesate.

Unul dintre obiectivele proiectului este capacitarea echipelor și membrilor celor 239 de GAL-uri din România (cel putin 420 de persoane) astfel încât să crească gradul de acceptare, calitatea vieții și participarea reprezentaților comunităților de romi în planificarea și implementarea activităților GAL-urilor rurale pe perioada implementării proiectului.

În acest sens, în cadrul proiectului Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România (FNGAL) organizează în fiecare regiune a țării (Vest, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia si Nord-Est) câte 3 cursuri care se adresează echipelor și membrilor GAL-urilor rurale.

  1. Munca cu comunitățile de romi și dezvoltare comunitară;
  2. Planificare strategică și realizarea de parteneriate;
  3. Lobby, advocacy și politici publice.

Cursul ” Lobby, advocacy și politici publice” se va desfășura prima dată în Regiunea Vest din România, în perioada 27-09.2023-29.09.2023, la Complexul Vața Băi din județul Hunedoara, situat în localitatea Vața de Jos, str. Calea Crișului, nr 17.

Cursul va dura două zile și va fi susținut de doi formatori experimentați în domeniu. La acest curs vor participa 20 de persoane. La acest curs vor participa 20 de persoane. În total vor beneficia de cazare, masă și pauză de cafea 22 de persoane (20 participanți și 2 formatori). Participarea la curs este gratuită, fiind susținută finaciar din cadrul proiectului.

Cursul este structurat în trei capitole:

Capitolul I – Politici publice: ce sunt politicile publice, tipuri de politici publice, etapele de realizare a unei politici publice, actori cheie în procesul de elaborare a unei politici publice, implementarea politicii publice, documente cheie de reglementare.

Capitolul II – Lobby & advocacy: decizia public, decidentul și democrația participativă, ce este lobby-ul și ce însemnă advocacy, analiza părților înteresate în lobby și advocacy.

Capitolul III – Aplicații practice: Cadrul de elaborare și implementare a unei campanii de advocacy, planficarea și managementul unei campanii de advocacy.

Cursul conturează relația dintre autoritățile publice și societatea civilă, relație funadamentală pentru dezvoltarea de politici relevante pentru cetățeni.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Back to top button