glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Anunț pentru obţinerea avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a Asociației Composesorale „Stejarul” Leșnic

Asociația Composesorală „Stejarul” Leșnic, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a Asociației Composesorale „Stejarul” Leșnic, U.P. I Pădurea Composesorală Leșnic, jud. Hunedoara.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, Aurel Vlaicu, nr. 25 din data 26.04.2024 între orele 9-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 14.05.2024 la A.P.M. Hunedoara, Deva, Aurel Vlaicu, nr. 25, e-mail office@apmhd.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Back to top button