glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Plan activități de formare și capacitare a echipelor gal-urilor rurale – Complex Vața Băi

COMPLEX VAȚA BĂI – Vața de Jos, Calea Crișului nr. 17, Județul Hunedoara

 Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos implementează proiectul ,,Capacitarea societății civile rome din mediul rural să devină partener egal în GAL-urile rurale,, proiect cu asistență financiară a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului „Active Citizens Fund Romania”.

Proiectul vizează capacitarea societății civile rome din mediul rural care să devină parteneri egali de dialog ai Grupurilor de Actiune Locala (GAL) din mediul rural astfel încât problemele comunităților de romi din zona rurală a României să fie auzite, constientizate și incluse în Strategiile de dezvoltare locală a GAL-urilor rurale.

Totodată, acest proiect vizează capacitarea echipelor GAL și, prin urmare, a membrilor FNGAL pentru înțelegerea problematicii rome și includerea acesteia în strategiile de dezvoltare locală pentru perioada 2020-2027.

Mulți membri ai comunității romă din Regiunea Vest a tarii trăiesc în condiții de locuit precare, în barăci sau case improvizate, fără acces la facilități de bază precum apă curentă sau canalizare, accesul la servicii medicale de calitate este limitat pentru mulți membri ai comunității romă din Hunedoara, din cauza lipsei de informații, resurse sau din cauza aceluasi motiv cum ar fi discriminarea cetatenilor romi. Despre o alta problema discutata a fost ca mulți membri ai comunității romă din Regiunea Vest se confruntă cu lipsa de oportunități de angajare sau cu discriminarea pe piața muncii, ceea ce duce la sărăcie și excluziune socială si marea problema a comunitatii rome este confruntarea cu discriminarea și prejudecățile pe multiple planuri, si iarasi este necesară o abordare integrată pentru combaterea acestor probleme. Acestea sunt doar câteva dintre nevoile reale ale comunității romă, iar pentru a le aborda eficient este necesară implicarea autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale și a întregii societăți în identificarea și implementarea de soluții durabile.

Organizațiile neguvernamentale, grupurile de presiune și alte forme de activism civic joacă un rol crucial în protejarea drepturilor cetățenilor și în promovarea valorilor democratice.

În acest sens, cursul învață participanții să înțeleagă importanța colaborării între autoritățile publice și societatea civilă, să dezvolte competențe de advocacy și de comunicare cu diverse grupuri sociale și să își asume responsabilitatea de a contribui la crearea unei societăți mai echitabile și transparente.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

@Active Citizens Fund Romania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Back to top button