glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Schimbări importante la acordarea concediului medical

Hunedorenii care vor avea nevoie de concediu medical anul acesta ar trebui să știe că anul trecut au intervenit o serie de schimbări la legislația acestora. Una dintre cele mai importante noutăți este posibilitarea obținerii online a certificatului de concediu medical.

Mutarea sarcinii fiscale de la angajator la angajat vine cu o serie de schimbări şi în ceea ce priveşte obţinerea concediilor medicale. Concret, una dintre cele mai importante schimbări este faptul că, dacă medicul care emite concediul medical are o semnătură electronică validă, concediul medical poate fi obţinut online. O altă modificare face referire la faptul că se pot face asigurări facultative pentru concedii medicale. Mai exact, cei care nu sunt asiguraţi în sistemul de stat pot încheia contracte de asigurare pentru concedii medicale. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate și produce efecte de la data înregistrării. Modelul de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate poate fi găsit pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara la adresa: http://www.cnas.ro/cjashd/page/concedii-medicale-i-indemnizatii-de-asigurari-sociale.html. „Totodată, potrivit noilor norme metodologice aplicabile din luna ianuarie 2018, dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, se arată într-un comunicat al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Anul trecut au fost publicate şi procedurile prin care medicii pot propune prelungirea concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă. Mai mult, în cazul părinţilor care au nevoie de concediu medical pentru îngrijirea copilului grav bolnav, durata a fost prelungită. Inclusiv vârsta până la care copilul poate fi îngrijit a fost majorată prin lege de la şapte ani, la 16.