glasul-hd.ro Web analytics

ActualitateAdministrație

Programul propriu de acțiuni al I.T.M. Hunedoara pentru anul 2024

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2024, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara a fost aprobat ”Programul propriu de acțiuni” privind domeniul Securității și Sănătății în Muncă.

Astfel, pe parcursul întregului an, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă vor efectua următoarele acțiuni de control:

– Campania naţională  privind „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”,  în perioada ianuarie 2024 – iunie 2024.

– Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor. – cod. CAEN 41, 42, 43, în perioada 12.02.2024 – 09.12.2024.

– Campania SLIC pentru anul 2024 privind accidentele de muncă, viziune „zero accidente de muncă”, în perioada 07.02.2024 – 31.07.2024.

– Campania națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2024, coordonat de către Comisia Europeană, în perioada 05.01.2024 – 29.12.2024.

– Acțiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit măsurile pentru normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate condiții deosebite, în perioada aprilie 2024 – decembrie 2024.

– Acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători), în perioada 03.01.2024 – 13.12.2024.

– Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase – cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, în perioada 01.04.2024 – 30.09.2024.

– Acțiune de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, în perioada 02.09.2024 – 23.12.2024.

– Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime  pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în industria metalugică (diviziunea CAEN 24), în perioada 04.03.2024 – 15.10.2024.

Totodată, pe pagina web a instituției www.itmhunedoara.ro se regăsește calendarul complet al campaniilor de control programate pentru anul în curs, atât în domeniul Securitate și Sănătate în muncă, cât și în domeniul Relațiilor de Muncă, unde puteți afla mai multe detalii despre obiectivele și grupul țintă al fiecărei acțiuni.

La sfârșitul fiecărei campanii de control, I.T.M. Hunedoara va face public rezultatul obţinut în urma controalelor, precum şi date privind principalele deficienţe constatate şi exemple de bune practici.

Prin fiecare acțiune de control se urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

Back to top button