glasul-hd.ro Web analytics

Economic

Avis 3000 va participa astăzi la ședința AGA a Romanian New Materials Cluster.

ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER este o asociație, înființată în anul 2018 la Cluj, formată din 18 firme, Avis 3000 fiind una dintre ele, creată cu scopul de a crește competitivitatea economică atât a mediului de afaceri din România cât și a membrilor asociației, atât pe plan național cât și pe plan internațional.

Obiectivele asociației sunt:

  • PROMOVAREA inițiativelor care generează produse și servicii inovatoare.
  • COLABORAREA între instituțiile de cercetare-dezvoltare-inovare.

  • SUSȚINEREA și implicarea în generarea unor proiecte de interes comun.

Finanțarea publică se acordă ca ajutor de stat, pentru clustere de inovare si activitati de inovare pentru IMM-uri, așa cum este prevăzut prin Schema de ajutor de stat pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC) aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și cercetării Științifice cu nr.3822/2015, modificat de Ordinul Ministrului Cercetării cu nr. 455 din 31.07.2019.

Clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Back to top button
Close
Close