glasul-hd.ro Web analytics

Economic

Avis 3000 va participa astăzi la ședința AGA a Romanian New Materials Cluster.

ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER este o asociație, înființată în anul 2018 la Cluj, formată din 18 firme, Avis 3000 fiind una dintre ele, creată cu scopul de a crește competitivitatea economică atât a mediului de afaceri din România cât și a membrilor asociației, atât pe plan național cât și pe plan internațional.

Obiectivele asociației sunt:

  • PROMOVAREA inițiativelor care generează produse și servicii inovatoare.
  • COLABORAREA între instituțiile de cercetare-dezvoltare-inovare.

  • SUSȚINEREA și implicarea în generarea unor proiecte de interes comun.

Finanțarea publică se acordă ca ajutor de stat, pentru clustere de inovare si activitati de inovare pentru IMM-uri, așa cum este prevăzut prin Schema de ajutor de stat pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC) aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și cercetării Științifice cu nr.3822/2015, modificat de Ordinul Ministrului Cercetării cu nr. 455 din 31.07.2019.

Clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.