glasul-hd.ro Web analytics

ActualitateAdministrațieÎnvățământ

Situația a mii de copii cu privire la începerea școlii – incertă. Școala Gimnazială Andrei Șaguna intră în proces de reabilitare. Centralele sunt încă în faza de proiect

Zeci de părinți au aflat de faptul că proiectul <Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Scolii Gimnaziale “Andrei Saguna“> a intrat în linie dreaptă iar din toamnă vor începe lucrările care se vor întinde pe durata a doi ani.

Valoarea totală a proiectului este de 21.155.343,95 lei, din care: 17.982.042,36 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.750.194,71 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 423.106,88 lei cofinanţarea beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare din învăţământul obligatoriu la un sistem educaţional de înaltă performanţă, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile – echilibrată teritorial în Regiunea Vest.
Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate în învăţământul primar şi gimnazial din cadrul Şcolii Gimnaziale “Andrei Şaguna” din Deva, prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii şcolii şi dotarea cu echipamente didactice specifice.
Atingerea obiectivului specific al proiectului se va realiza prin:
– reabilitarea şi modernizarea spaţiilor destinate procesului educaţional, precum şi dotarea acestora cu echipamente
didactice specifice învăţământului din ciclul primar şi gimnazial; facilităţi pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, prin reabilitarea sălii de sport şi activităţilor din pauze, prin amenajările exterioare aferente şcolii;
– crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării procesului de învăţământ, asigurându-se astfel condiţiile materiale desfăşurării unui proces didactic de calitate, în conformitate cu cerinţele actuale;
– îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor psihopedagogice şi asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de învăţământ;
– asigurarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare în învăţământul primar şi gimnazial.
Data începerii proiectului: 28.12.2018
Data finalizării proiectului: 31.01.2023

Soluțiile care se discută la această oră, obținute din surse neoficiale, ar fi:

  • mutarea unor elevi la Școala Primară Cristur aflată la 8 km de locația Scolii Gimnaziale “Andrei Șaguna“,
  • mutarea unor elevi la Școala Nr. 2 (subunitate a Liceului de Arte Sigismund Toduță) care în momentul de față gazduiește o parte din elevii de la Școala Regina Maria deoarece și această instituție se află în proces de reabilitare,
  • mutarea unor elevi la Liceul Tehnologic Grigore Moisil cu posibilitatea de efectuare a orelor după-masa.

Pe de altă parte procedura de pe lista de finanțare a Primăriei Municipiului Deva pentru proiectare, achiziționare și montarea centralelor termice a următoarelor instituții de învătământ:

Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță”,

Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil”,

Liceul Teoretic ,,Teglas Gabor”,

Grădinița cu Program Prelungit nr. 7,

Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna”,

Liceul cu Program Sportiv ,,Cetate”,

Liceul Tehnologic Energetic ,,Dragomir Hurmuzescu” și

Liceul Tehnologic Transilvania Deva, ar fi încă la procesul de proiectare cu mai puțin de 3 luni înainte de începerea școlii, lucru care ar face aproape imposibilă finalizarea lucrărilor în termenul util(proceduri de achiție, de atribuire a lucrărilor și logistica necesară pentru montarea acestora).

Ar mai fi soluții temporare pentru această iarnă pentru ca elevii să poată participa fizic la cursuri: montarea de aeroterme sau aparate de aer condiționat inverter, dar pentru acestea trebuie refăcute infrastructurile electrice ale instituțiilor de învățământ deoarece ele sunt foarte vechi și nu pot face față unui asemenea consum de energie.

În cazul în care aceste lucruri nu pot fi îndeplinite, elevii vor fi nevoiți să revină la sistemul de predare online începând cu luna noiembrie.

Back to top button