glasul-hd.ro Web analytics

ActualitateAdministrație

Rata șomajului și ocuparea forței de munca – august 2022 – AJOFM Hunedoara

3,39 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna august 2022

 

La sfârșitul lunii august 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.795 șomeri (din care 3.204 femei), rata șomajului fiind de 3,39 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,33 %, în această lună acest indicator a înregistrat creștere de 0,06 pp.

Din totalul de 5.795 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 1.840 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.955 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.009  șomeri provin din mediul rural și 3.786  sunt din mediul urban.

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5.795
< 25 ani 795
între 25-29 393
între 30-39 909
între 40-49 1.443
între 50-55 1.295
peste 55 ani 960

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  30%, urmat de cei cu studii gimnaziale 26%, iar 16% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 19% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.020 persoane foarte greu ocupabile, 1.817 greu ocupabile, 1.979 mediu ocupabile, iar 979 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.anofm.ro.

424 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

 În cursul lunii august 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 424 persoane, dintre care 211 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 214 persoane au peste 45 de ani, 60 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 26 persoane au între 30 – 35 ani, 35 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 89 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna iulie 2022, ca persoane în căutare de loc de muncă, 253 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 304 provin din mediul urban, iar 120 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,153, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 128. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 90, cei cu studii postliceale sunt în număr de 11, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 42.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 119 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursul lunii august 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 845  persoane.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

Back to top button