glasul-hd.ro Web analytics


Publicitate

Publicație de vânzare imobiliară Ilia

DOS. EXE. NR. : 34/2020 DATA: 01.02.2021

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

a II-a licitatie

Intocmită azi 01.02.2021, de Cîrja Ispas, executor judecătoresc, în circumscripția Curtii de APEL Alba Iulia, în baza titlului executor, CONTRACT DE IMPRUMUT SI ACT DE GARANTIE IMOBILIARA, autentificat sub nr.801 din 28.08.2017 de catre B.I.N BUCSA DRAGOS, incuviintat spre executare prin Incheierea nr. 1618 din data de 07.07.2020 a Judecatoriei Resita, la cererea creditorului SARI Marius Teodor cu domiciliul in Sibiu – 550238, Str. Principatele Unite nr. 34, Judetul Sibiu, se pune în vânzare la licitație publică imobilul teren in suprafata totala de 2.295 mp, situat administrativ in intravilanul localitatii Ilia, jud. Hunedoara, inscris in CF nr. 60326 a localitatii Ilia nr. CF vechi 49N de sub A.I. CAD:183, proprietatea debitorului, MALYAR FLAVIU-VASILE cu domiciliul in Resita – 320084, Str. Petru Maior nr. 65, sc. 2, et. 1, ap. 4, Judetul Caras-Severin, si cu bunul imobil garantat in localitatea Ilia, jud. Hunedoara, si este scos la vanzare pentru recuperarea sumei de 37.200 lei, la care se adauga suma de 4.684,80 lei reprezentand cheltuieli de executare.

Imobilul a fost evaluat la prețul de 49.000 lei conform art. 836 c. pr. civ.

Preț de strigare— 36.750 lei. – pret diminuat cu 25 %.

Licitația va avea loc la data de 24.02.2021, ora 10:00, la sediul B.E.J. CÎRJA ISPAS, în localitatea SIBIU, str.B-dul Victoriei, nr 21, jud Sibiu.

După caz , imobilul se va vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitație sau servitute întabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci. În cazul în care aceste creanțe nu vor fi acoperite la prima licitație se va proceda, în aceeași zi, la o nouă licitație pentru vînzarea imobilului liber de acele drepturi.

Toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să anunțe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

Toți licitatorii să se prezinte la termenul de vânzare, la locul stabilit în publicația de vânzare, iar, pînă la termen, să prezinte oferte de cumpărare.

Toți cei care depun oferte de cumpărare sunt obligați ca până la termenul de licitație să depună o cauțiune reprezentînd 10% din prețul de evaluare al imobilului. Publicația de vânzare s-a afișat la data de 01.02.2021.

Executor judecătoresc

Cîrja Ispas

Back to top button
Close
Close