glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Programul de protecție a monumentelor UNESCO, în dezbatere publică

Ministerul Culturii a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind măsurile de gestiune, protecție și monitorizare a monumentele istorice înscrise în Lista UNESCO și a celor propuse să fie incluse în lista patrimoniului mondial.

Județul Hunedoara are incluse în Lista patrimoniului UNESCO cetățile dacice din Munții Orăștiei – Sarmizegetusa Regia, Costești Cetățuia, Costești Blidaru, Luncani Piatra Roșie și Bănița. Din ansamblul cetăților dacice doar Sarmizegetusa Regia are un administrator care se ocupă de gestionarea și protecția monumentului, Consiliul Județean Hunedoara, prin Serviciul Public de Administrare Monumente.
Pe Lista indicativă, care cuprinde monumente pentru care s-a depus la Comitetul Patrimoniului Mondial de pe lângă UNESCO dosar de includere în Lista patrimoniului mondial, se află bisericile cneziale din Țara Hațegului: Biserica “Sfântul Nicolae” din Densuș, Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din Strei, Biserica cnezilor Cândea din Sântămăria Orlea, Biserica ”Sfântul Gheorghe” din Streisângeorgiu, Biserica ”Pogorârea Sfântului Duh” din Ostrov și Biserica ”Arhanghelul Mihail” din Gurasada.
Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se elaborează pentru perioade de 5 ani de către Ministerul Culturii şi Cultelor, se avizează de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În nota de fundamentare la proiectul pus în dezbatere publică se precizează că programul și-a încetat aplicabilitatea în ianuarie 2016 și este necesară elaborarea și aprobarea unui nou program de protecţie şi gestiune a monumentelor UNESCO.
Proiectul de act normativ al Ministerului Culturii prevede organizarea unui sistem unitar de gestiune, protecție și monitorizare a monumentelor incluse și propuse pe lista UNESCO și a zonelor de protecție a acestora. Prin aprobarea proiectului în ședință de Guvern, va fi adoptat și Programul de gestiune a monumentelor UNESCO, valabil pe o perioadă de 5 ani.
Proiectul Ministerului Culturii propune ca administrațiile județene care au pe teritoriul lor monumente UNESCO să numească un coordonator care să asigure funcționarea programului de protecție și gestiune aferente fiecărui monument istoric și care să fie răspunzător pentru aplicarea măsurilor necesare implementării acestuia.

Ce prevede Programul privind monumentele UNESCO

Unul dintre scopurile declarate ale Programul privind monumentele UNESCO propus de Ministerul Culturii este luarea măsurilor “care să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și a zonelor lor de protecție și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale”. De 20 de ani se tot vorbește despre faptul că cetățile dacice de la Costești, Blidaru, Piatra Roșie și Bănița nu au administrator și că există probleme cu regimul juridic al terenurilor. Specialiștii în patrimoniu, istoricii și cei implicați în protejarea cetăților dacice așteaptă ca viitoarele strategii ale Ministerului Culturii privind patrimoniul UNESCO să aducă soluții concrete în beneficiul monumentelor istorice.
În Programul privind monumentele UNESCO, Ministerul Culturii propune patru tipuri de evaluări: evaluarea măsurilor de protecție și gestiune, a stării de conservare a monumentelor, a accesului publicului și a problemelor turismului cultural și evaluarea vulnerabilităților.
Programul prevede monitorizarea măsurilor administrative şi de întreţinere a monumentelor istorice și a zonei de protecție materializate prin acţiuni de pază, protecţie la situațiile de risc, semnalizare. Reprezentanţii direcțiilor județene de cultură și coordonatorii monumentelor vor verifica avizelor şi autorizaţiilor eliberate pentru orice fel de intervenţii asupra acestor monumente și a zonelor lor de protecție.
Va fi evaluată acțiunea factorilor de risc natural sau economic, social, dezvoltare urbanistică, intervenții inadecvate și verificat modul de întreținere a monumentelor istorice și a zonei de protecție de către proprietari și administratori.
Proiectul integral privind protecția monumentelor UNESCO și documentele anexe la acesta pot fi consultate pe site-ul Ministerului Culturii. Propunerile și observațiile referitoare la proiect pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro, până la data 1 iulie 2019.

Back to top button
Close
Close