glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR.1/2018

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR.1/2018

~varianta simplificată~

MĂSURA 6.5/6B- Acțiuni de integrare a minorităților etnice

(inclusiv minoritatea romă)

Data lansării apelului de selecție: 30 Noiembrie 2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 6.5/6B- Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura Acțiuni de integrare a minorităților etnice  (inclusiv minoritatea romă) sunt:

  • Comune;
  • Asociații și fundații;
  • Parteneriate formate din autorități publice locale și ONG-uri;
  • GAL—în situația în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

Fondul disponibil alocat pentru măsura 6.5/6B:  8.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 8.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 8.000 euro.

 

Data limită de depunere a proiectelor: 14.05.2019 ora 17.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M6.4/6B disponibil pe www.tara-zarandului.ro
Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917,
e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro
Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.

Back to top button
Close
Close