glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

CONVOCATOR al Adunării Generale a Fundației Județene pentru Tineret Hunedoara

Având în vedere:
• prevederile Decretului-Lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret;
• prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, Capitolul II, Secțiunea a 6-a, Art. 10, Art. 13 și Art. 14;
• Art. 8, alin. (1), (2) și (3) al Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare al Fundației Județene pentru Tineret Hunedoara, adoptat în sesiunea Adunării Generale de Reorganizare din
15.10.2007, conform Art. 8, alin (1) se convoacă ședința ordinară a Adunării Generale a Fundației Județene pentru Tineret Hunedoara, ședință care va avea loc luni, 31 ianuarie 2022, ora 16:00, la sediul Fundației Județene pentru Tineret Hunedoara situat în Deva, strada Mihai Eminescu nr. 2.

Conform Art. 8, alin. (3), în cazul în care nu se va forma cvorumul necesar la prima convocare, se convoacă ședința Adunării Generale a Fundației Județene pentru Tineret Hunedoara în
data de 31 ianuarie 2022, ora 17:00, la sediul Fundației Județene pentru Tineret Hunedoara situat în Deva, strada Mihai Eminescu nr. 2.

Ședința ordinară convocată va avea următoarea ordine de zi:
1. Actualizarea Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
2. Prezentarea situației membrilor existenți;
3. Aprobarea adeziunilor depuse în perioada 2007 – 2022;
Conform Art.6, alin. (2) din Regulamentul privind criteriile de admitere în cadrul FJTHD, „Cererile de adeziune ale structurilor asociative de tineret, în vederea reprezentării în cadrul Adunării Generale se depun cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de sesiunea ordinară a Adunării Generale din trimestrul I al anului calendaristic respectiv.”
Conform Art.2, alin. (2) din Regulamentul privind criteriile de admitere în cadrul FJTHD, cererile de adeziune se pot transmite fizic la sediul Fundației sau pe email la adresa: hunedoara@rotineret.ro și vor fi însoțite de o împuternicire privind persoana delegată să reprezinte structura asociativă de tineret și de câte o copie a următoarelor documente: hotărârea de înființare, statutul, actul constitutuiv și certificatul fiscal al structurii asociative de tineret.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Conducere;
5. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori;
6. Supunerea la vot a includerii Fundației Județene pentru Tineret Hunedoara în cadrul proiectelor Fundației Naționale pentru Tineret;
7. Diverse.
Prezentul Convocator a fost întocmit astăzi, 12 ianuarie 2022 și a fost transmis membrilor Adunării Generale pe email, în scris, fiind însoțit de două anunțuri în presa locală, conform Art. 8,
alin. (2) al Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare al Fundației Județene pentru Tineret Hunedoara.

Back to top button