glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

APEL DE SELECȚIE NR.1/2023 MĂSURA 2.2/2B- FERME MICI SI MIJLOCII

APEL DE SELECȚIE NR.1/2023

~varianta simplificată~

MĂSURA 2.2/2B- FERME MICI SI MIJLOCII

 

 Data lansării apelului de selecție: 21 Septembrie 2023

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 2.2/2B- „FERME MICI SI MIJLOCII”

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 2.2 / 2B “Ferme mici si mijlocii” sunt:

  • Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

 Fondul disponibil alocat pentru măsura 2.2/2B:  75.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă și va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.

Data limită de depunere a proiectelor: 20.10.2023 ora 17.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M2.2/2B disponibil pe www.tara-zarandului.ro

Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917,

e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.

Atenție !!! Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Back to top button