glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

APEL DE SELECȚIE NR.1/2023 Măsura 1.1 / 1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

APEL DE SELECȚIE NR.1/2023

~varianta simplificată~

Măsura 1.1 / 1B

Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

Data lansării apelului de selecție: 21.09.2023

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 1.1 / 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 1.1 / 1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători / o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

➢ Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică);

➢ Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

➢ Organizații neguvernamentale;

➢ Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică;

➢ Consilii locale.

Fondul disponibil alocat pentru măsura 1.1/1B:  66.779,26 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect : 66.779,26 Euro

Data limită de depunere a proiectelor: 20.10.2023 ora 17.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M. 1.1/1B disponibil pe www.tara-zarandului.ro

Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate: Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917, e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.

Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Atenție !!! Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunereaultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Back to top button