glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

APEL DE SELECȚIE NR.1/2019 – MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

APEL DE SELECȚIE NR.1/2019

~varianta simplificată~

MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

 

Data lansării apelului de selecție: 5 Aprilie 2019

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor sunt:

  • Comunele definite conform legislației în vigoare;
  • ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
  • Persoane juridice care dețin în administrare / proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;

Fondul disponibil alocat pentru măsura 6.3/6B:  101.458,46 Euro euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

  • 80.000 euro pentru comună;
  • 15.000 euro pentru ONG-uri și alte categorii de beneficiari eligibili;

 Data limită de depunere a proiectelor: 15.05.2019 ora 17.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M6.3/6B disponibil pe www.tara-zarandului.ro
Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917,
e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro
Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.