glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

APEL DE SELECȚIE NR.1/2019 – MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

APEL DE SELECȚIE NR.1/2019

~varianta simplificată~

MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

 

Data lansării apelului de selecție: 5 Aprilie 2019

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor sunt:

  • Comunele definite conform legislației în vigoare;
  • ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
  • Persoane juridice care dețin în administrare / proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;

Fondul disponibil alocat pentru măsura 6.3/6B:  101.458,46 Euro euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

  • 80.000 euro pentru comună;
  • 15.000 euro pentru ONG-uri și alte categorii de beneficiari eligibili;

 Data limită de depunere a proiectelor: 15.05.2019 ora 17.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M6.3/6B disponibil pe www.tara-zarandului.ro
Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917,
e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro
Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.

Back to top button
Close
Close