glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Anunț Mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a Asociaţiei Composesorale Aureni, U.P. I Asociația Aureni, jud. Hunedoara

Asociaţia Composesorală Aureni, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a Asociaţiei Composesorale Aureni, U.P. I Asociația Aureni, jud. Hunedoara. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, Aurel Vlaicunr. 25 din data 09.10.2023 între orele 9-14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 27.10.2023 la A.P.M. Hunedoara, Deva, Aurel Vlaicu, nr. 25, e-mail office@apmhd.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Back to top button