glasul-hd.ro Web analytics


Publicitate

Anunț începere proiect ” Consolidarea poziției pe piață a întreprinderii RUGESCU ȘI RUGESCU ARHITECȚI ASOCIAȚI SRL prin achiziția de echipamente performante”

COMUNICAT DE PRESĂ

Iulie 2021

Anunț începere proiect ” Consolidarea poziției pe piață a întreprinderii RUGESCU ȘI RUGESCU ARHITECȚI ASOCIAȚI SRL prin achiziția de echipamente performante”

– titlul proiectului: Consolidarea poziției pe piață a întreprinderii RUGESCU SI RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI SRL prin achiziția de echipamente performante
– numele beneficiarului: RUGESCU SI RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI SRL
– numele programului: REGIO- Programul Operațional Regional 2014-2020
– numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
– numele Organismului Intermediar: Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
– valoarea totală a proiectului: 187.308,26 lei
– finanțarea nerambursabilă: 105.091,43 lei
– data începerii și data finalizării: data 14.06.2021 și data 30.06.2022
-codul MySMIS: 133396
– Obiectivul general al proiectului:
Proiectul “ Consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderii RUGESCU SI RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI SRL prin achizitia de echipamente performante”, cod MySMIS 133396, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către RUGESCU SI RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI SRL și are o valoare totală de 187.308,26 lei, din care 105.091,43 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest. Proiectul este  prevăzut a se derula în perioada 01.07.2019 și 30.06.2022.

-Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Introducerea de 1 serviciu nou cu ajutorul noului flux tehnologic prin achizitia echipamentelor performante, ce va conduce la inovare de serviciu şi proces.
  • Creşterea eficienţei energetice prin optimizarea funcţionării instalaţiilor / retehnologizarea fluxului tehnologic şi achiziţionarea de instalaţii care folosesc surse de energie regenerabile (becuri LED)
  • Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin asigurarea cresterii grasului de recuperare si reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor in perioada de implementare al proiectului si in perioada de durabilitate al proiectului.

Back to top button