glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Anunț aviz mediu Asociaţia Composesorale ”Vorţana” Vorţa şi a p.f. Marian Argentina, U.P. I Vorţana

Asociaţia Composesorală ”Vorţana” Vorţa şi PF Marian Argentina, titulari ai planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a Asociaţiei Composesorale ”Vorţana” Vorţa şi a p.f. Marian Argentina, U.P. I Vorţana, din UAT Vorţa şi Ilia, jud. Hunedoara, aduce la cunoştinţa publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.

Back to top button