glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

APEL DE SELECȚIE NR.1/2018

APEL DE SELECȚIE NR.1/2018

~varianta simplificată~

MĂSURA 6.5/6B- Acțiuni de integrare a minorităților etnice

(inclusiv minoritatea romă)

Data lansării apelului de selecție: 30 Noiembrie 2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 6.5/6B- Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura Acțiuni de integrare a minorităților etnice  (inclusiv minoritatea romă) sunt:

  • Comune;
  • Asociații și fundații;
  • Parteneriate formate din autorități publice locale și ONG-uri;
  • GAL—în situația în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

Fondul disponibil alocat pentru măsura 6.5/6B:  8.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 8.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 8.000 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018 ora 17.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M6.4/6B disponibil pe www.tara-zarandului.ro

Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917,

e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.