glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

1.975 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara. 3,38 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna martie 2020

În primele trei luni ale anului 2020, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 1.975 persoane, dintre care 891 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 939 au peste 45 de ani, 687 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 294 au între 25 și 35 de ani, iar 55 sunt tineri sub 25 de ani (din care 58 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.671 provin din mediul urban, iar 304 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,958, urmate de cele care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii, 700. Numărul celor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale este de 299, cei cu studii postliceale sunt în număr de 4, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 14.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 364 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

În cursul lunii martie 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.482  persoane.

La sfârșitul lunii martie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.822 șomeri (din care 3.159 femei), rata șomajului fiind de 3,38 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,22 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,16 pp.

Din totalul de 5.822 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.832 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.990 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.903  șomeri provin din mediul rural și 3.919  sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  29,20 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 27,38 %, iar 17,73 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 15,66 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8,52%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 1,51 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.472 persoane foarte greu ocupabile, 2.630 greu ocupabile, 963 mediu ocupabile, iar 757 sunt persoane ușor ocupabile.

Back to top button