glasul-hd.ro Web analytics

Sport

Avem alegeri la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Hunedoara

Noul preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Hunedoara, vacantat după decesul lui Mircea Sîrbu din 8 ianuarie, va fi ales astăzi. Algerile pentru postul de preşedinte şi pentru cele două posturi de vicepreşedinţi ai AJF vor avea loc începând cu ora 13, la Inspectoratul Şcolar din Deva –Sala „Europa”.

Pentru funcţia de preşedinte au fost validate două candidaturi, iar pentru cele de vicepreşedinţi, cinci. Din partea Federaţiei Române de Fotbal vor fi prezenţi  Octavian Goga, vicepreşedintele acestui for, şi Mihai Leşeanu, membru în Comitetul Executiv şi preşedintele AJF Giurgiu. Reamintim că Mircea Sîrbu a fost cel mai longeviv preşedinte al unei Asociaţii Judeţene din ţară, din 1990 şi până în 2018.

Validarea candidaturilor s-a făcut după contestaţii

Candidaţii la funcţiile de conducere ale AJF au avut termen până în 22 ianuarie, cu 15 zile înainte de desfăşurarea alegerilor, pentru a-şi depune dosarele. Într-o primă fază au fost validate doar dosarele candidaţilor Cristian Ştefan Petrean pentru funcţia de preşedinte şi Cristian Cornel Coroiescu, Damian Diniş, Cristian Emil Gîţ, Vasile Hriţac şi Marius Claudiu Ştefan pentru funcţia de vicepreşedinte al AJF Hunedoara, conform deciziei Comisiei de analiză şi validare a dosarelor (alcătuită din Lucian Jorza – preşedinte, Sever Bogdan şi Aurelian Băleanu – membri).

După analizarea contestaţiilor depuse s-a decis de către Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (alcătuită din Călin Orbonaş – preşedinte, Mirel Biriş şi Stan Hanzi – membri) validarea dosarului candidatului Ioan Stelescu pentru funcţia de preşedinte, precum şi invalidarea dosarului candidatului Vasile Scurtu pentru funcţia de vicepreşedinte.

Şapte candidaţi pentru cele trei posturi de conducere

„În conformitate cu prevederile din Statutul AJF Hunedoara, Comitetul Executiv al AJF, întrunit statutar la data de 23.01.2018 şi ţinând cont de hotărârile Comisiei de analiză şi validare a dosarelor candidaţilor pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ai AJF şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind validarea dosarelor candidaţilor pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ai AJF Hunedoara a hotărât aprobarea dosarelor pentru funcţia de preşedinte al AJF Hunedoara a candidaţilor Cristian Ştefan Petrean şi Ioan Stelescu, precum şi aprobarea dosarelor pentru funcţia de vicepreşedinte al AJF Hunedoara candidaţilor Cristian Cornel Coroiescu, Damian Diniş, Cristian Emil Gîţ, Vasile Hriţac şi Marius Claudiu Ştefan”, se arată în comunicatul oficial emis de AJF Hunedoara.

Ordinea de zi a alegerilor de astăzi

 1. Constatarea întrunirii cvorumului;
  2. Aprobarea ordinii de zi;
  3. Alocuţiunea Preşedintelui (interimar) AJF;
  4. Desemnarea scrutătorilor şi a comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
  5. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;
  6. Alegerea Preşedintelui asociaţiei, alegerea Vicepreşedinţilor şi a membrilor Comitetului Executiv, propunerea spre validare a Trezorierului/ Directorului Economic, alegerea Preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori;
  7. Aprobarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare de Alegeri.