glasul-hd.ro Web analytics

Administrație

„Vizită de lucru” a primarului Florin Cazacu în Estonia și Olanda. Primăria Brad nu răspunde cum a folosit comunității deplasarea în străinătate

Glasul Hunedoarei a pornit un proiect jurnalistic de monitorizare a deplasărilor în străinătate decontate din bani publici de primăriile de municipii și orașe și de Consiliul Județean Hunedoara.

Am solicitat instituțiilor situația deplasărilor în străinătate, decontate din bugetul public, la care au participat aleși județeni și locali, funcționari și angajați ai administrațiilor și ai serviciilor și instituțiilor din subordinea lor, în perioada 1 iunie 2016 – 1 mai 2019.
Glasul Hunedoarei a cerut administrațiilor și fotocopii după rapoartele de deplasare întocmite de fiecare persoană care a fost în aceste delegații, rapoarte care au rolul de a arăta activitatea propriu-zisă desfășurată de reprezentanții instituțiilor în perioada petrecută în străinătate.
Regimul deplasărilor în străinătate al angajaților din instituțiile publice este reglementat prin lege. Sunt prevăzute evenimentele la care se justifică deplasări, nivelul diurnelor și plafoanelor de cazare și alte proceduri. Delegatul merge în străinătate în interes de serviciu și reprezintă instituția la un eveniment în străinătate. Contribuabilii care au finanțat deplasarea au așteptări ca vizita în străinătate a angajaților de la stat să producă beneficii care să se vadă în activitatea instituțiilor respective. Diferența dintre delegație în interes public și excursie pe bani publici ar trebui să se vadă în raportul de activitate pe care persoana care participă la o deplasare în străinătate îl întocmește la întoarcerea în țară. Unele administrații locale și instituții publice prevăd în modelele lor de raport de activitate ca delegatul să menționeze explicit ce obiective a avut vizita în străinătate, cu ce reprezentanți de instituții și firme a purtat discuții. De asemenea, delegatului i se solicită să prezinte puncte de vedere și concluzii semnificative rezultate din aceste întâlniri și să prezinte propuneri despre cum poate fi valorificată experiența acumulată în timpul vizitei externe în beneficiul instituției pe care a reprezentat-o.
În plus de fotocopiile după rapoartele de deplasare solicitate instituțiilor, Glasul Hunedoarei a vrut să afle, pentru a putea prezenta cetățenilor din banii cărora s-au plătit aceste deplasări, care a fost utilitatea lor pentru comunitatea locală, pentru locuitorii oraşului și pentru administrația locală. Ce lucruri s-au învățat și au fost aplicate apoi concret de către administrații în urma vizitelor delegațiilor oficiale în străinătate? Ce oportunități s-au concretizat pentru localitate sau județ? Care au fost beneficiile directe resimțite de cetățeni în urma deplasărilor externe? Toate aceste întrebări au fost trimise primăriilor din mediul urban și administrației județene. Veți vedea răspunsurile lor în articolele din acest proiect. Campania a început săptămâna trecută, cu deplasările în străinătate ale administrației din Uricani. În această săptămână, vă prezentăm situația de la Primăria Brad.

Răspunsuri care lipsesc

Primarul Florin Cazacu a fost într-o deplasare externă în Estonia și Olanda, în perioada 4 – 10 martie anul trecut. Deplasarea a costat 8.388 de lei. “Scopul deplasării a fost vizită de lucru în Republica Estonia și Olanda, la invitația Asociației Municipiilor din România și a avut ca obiective: digitalizarea sistemului public și privat, regenerarea urbană, managementul deșeurilor, dezvoltarea de parteneriate care să contribuie la promovarea bunelor practici și a schimbului de specialiști și experiență în domenii de interes comun”. Și aici se încheie toate informațiile despre deplasarea care a costat 8.388 de lei din bani publici a primarului Florin Cazacu. În răspunsul la solicitarea ziarului, Primăria Brad nu a trimis o copie a raportului de activitate după deplasarea în străinătate întocmit de primar. Nu știm dacă un asemenea raport există, având în vedere că răspunsul către ziar semnat de primarul Cazacu ne pasează un raport al Asociației Municipiilor din România “unde veți găsi detaliat programul și concluziile vizitei de lucru”. Raportul AMR este o dare de seamă în mod general despre evenimentele aflate pe agenda vizitei în Estonia și Olanda și întâlnirile avute, per ansamblu, de delegația AMR. Nu ne prezintă, însă, ce cunoștințe și competențe benefice în plan administrativ a dobândit primarul Florin Cazacu în Estonia și Olanda despre digitalizarea sistemului public și privat, despre regenerarea urbană și despre managementul deșeurilor, temele vizitei. Nu ne spune nici ce parteneriate care să contribuie la promovarea bunelor practici și a schimbului de specialiști și experiență a dezvoltat primarul Florin Cazacu în beneficiul brădenilor care i-au plătit “vizita de lucru”. Acesta era rolul raportului de activitate care ar fi trebuit să fie scris de primarul Bradului și pe care Glasul Hunedoarei l-a solicitat pentru brădeni.
În privința întrebărilor referitoare la utilitatea deplasării în străinătate pentru comunitatea locală, administrația din Brad nu oferă răspunsuri. Ziarul a întrebat care a fost utilitatea deplasărilor externe pentru locuitorii oraşului și pentru administrația locală. Niciun răspuns. Ce lucruri s-au învățat și au fost aplicate apoi concret de către administrația din Brad în urma vizitelor delegațiilor oficiale în străinătate? Niciun răspuns. Ce oportunități s-au concretizat pentru municipiul Brad? Niciun răspuns. Care au fost beneficiile directe resimțite de cetățenii Bradului în urma deplasărilor externe? Niciun răspuns.

Primarul Cazacu preferă să vorbim în scris

Glasul Hunedoarei l-a întrebat pe primarul Florin Cazacu de ce nu a trimis propriul raport după deplasarea în străinătate, în care să fie detaliată activitatea sa în timpul vizitei în Estonia și Olanda și ce modele de bune practici a apreciat că pot fi puse în practică și în Brad. Primarul a declarat că a făcut parte dintr-o delegație a Asociației Municipiilor din România și raportul Asociației cuprinde evenimentele și întâlnirile la care au participat membrii delegației. Pe un ton ridicat, primarul ne-a transmis că, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsuri, să revenim cu o nouă cerere de furnizare de informații și că are și altceva de făcut decât să răspundă reporterului. Glasul Hunedoarei avea deja răspunsul incomplet al Primăriei Brad și nu era necesară și o discuție cu primarul Florin Cazacu. Ziarul a ales, însă, să-i dea posibilitatea primarului din Brad să explice de ce administrația pe care o conduce nu a transmis niciun răspuns referitor la oportunitățile care s-au concretizat pentru municipiu în urma deplasării în Estonia și Olanda. În discuția cu ziarul, primarul Cazacu a declarat că vizita a fost o oportunitate pentru administrația din Brad pentru că a văzut un model de bune practici în mai multe domenii de interes: digitalizarea sistemului public, sistemul de gestionare a deșeurilor, serviciilor oferite pentru cetățenilor etc.
În timp ce primarul Florin Cazacu discută despre digitalizare, Primăria Brad nu face publice pe site-ul propriu contractele de achiziții publice care depășesc 5.000 de euro și programul anual de achiziții, informații în baza Legii 544 / 2001 care ar trebuie postate din oficiu. Site-ul Primăriei Brad ar trebui să aibă și o secțiune dedicată transparenței decizionale, în care să se regăsească toate documentele referitoare la procedurile de consultare publică inițiate, dar această secțiune nu există.