glasul-hd.ro Web analytics


Economic

Solicitările Uniunii Naționale a Patronatului Român adresate Guvernului României, Guvernatorului BNR și Ministrului Finanțelor Publice privind consecințele crizei COVID-19

Uniunea Națională a Patronatului Român – cea mai veche confederație patronală din România împreună cu: Asociația Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii Maramureș, Asociația Femeilor de Afaceri din Cluj (AFA Cluj), Federația Patronilor Bihor, Organizația Oamenilor de Afaceri Sălaj, Asociația Turistică ’’Visit Sighișoara’’, Asociația Intreprinderilor Mici și Mijlocii din zona Odorhei, UNPR – Centru Transilvania, UNPR Banat, UNPR filiala Dolj, UNPR regiunea de N-E (Moldova); având în vedere răspândirea infecției cu coronavirusul COVID-19, care deja a afectat negativ puternic numeroase sectoare ale economiei, ținând cont și de recomandările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), considerăm că este necesară adoptarea de urgență a (cel puțin) următoarelor măsuri care să ducă la diminuarea efectelor negative asupra economiei:

  • Scutirea de la plata contribuțiilor (CAS și CASS) pentru o perioadă de 3 luni.
  • Subvenționarea salariilor până la nivelul salariului minim pe economie pe o perioadă de 3 luni, pentru evitarea disponibilizărilor masive în sectoarele economice afectate.
  • Ridicarea popririlor dispuse de ANAF asupra conturilor IMM-urilor aflate în dificultate.
  • Suspendarea plății TVA.
  • Asigurarea posibilității acordării de împrumuturi de urgență cu dobândă redusă pentru companiile aflate în dificultate și cu o perioadă de grație de 6-12 luni.
  • Suspendarea pentru o perioadă definită a plății ratelor la credite sau la alte instrumente de finanțare comercială accesate de companii.
  • Datoriile fiscale izvorâte din derularea programelor cu Fonduri Europene nerambursabile, pentru care nu s-au primit finanțări, să fie suspendate de la executarea silită până la rambursarea efectivă a sumelor solicitate prin cerere de plată.

În ipoteza foarte probabilă în care situația economică se va deteriora dramatic pe fondul crizei generate de situația epidemiologică extrem de îngrijorătoare, considerăm că relaxarea politicilor fiscale, a politicilor de creditare și acordarea de stimulente financiare companiilor care își desfășoară activitatea în sectoarele afectate reprezintă măsuri obligatorii pentru restabilirea încrederii mediului de afaceri și pentru atenuarea efectelor negative asupra economiei.

În contextul economic zonal în care Comisia Europeană a propus în data de 13.03.2020, Parlamentului European și Consiliului European ca, în termen de maxim 2 săptămâni: să fie alocate 37 miliarde de euro pentru criza COVID-19, să se acorde posibilitatea statelor membre de a depăși deficitul de 3% din PIB, ajutoarele de stat să fie acordate mai facil — acestea permițând inclusiv compensarea daunelor direct cauzate de evenimente excepționale, să se poată acorda subvenții salariale, să se poată opera suspendarea plăților impozitelor corporative și pe valoarea adăugată sau contribuțiilor sociale, să poată fi acordat sprijin financiar direct — compensații — consumatorilor etc.), vă solicităm să dispuneți măsuri care să nu permită mărirea decalajelor economice între țara noastră și statele mai dezvoltate, cel puțin printr-o reacție rapidă și corectă atât de accesare a acestor sume alocate în mod special la nivel european, cât și de acordare a ajutoarelor de stat.

Back to top button
Close
Close