glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Societatea hunedoreană care a efectuat deratizarea la Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn, din Arad, în urma căreia zeci de elevi au ajuns la urgență cu intoxicații, a fost amendată de inspectorii DSP

Urmare a cazurilor de intoxicații aparute în județul Arad la Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn, o echipă de inspectori din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara – SCSP s-a deplasat la societatea SC DD CHIM SRL cu sediul în loc. Hunedoara, str.Eroilor, nr.2 bis, jud.Hunedoara, unde a constatat următoarele:

– procedurile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare au fost efectuate urmare a achiziției publice pe SEAP din data de 16.12.2019, pe o suprafață interioară de 5234 mp. Nu se prezintă nici în achiziția SEAP nici în procesul verbal de recepție a lucrarilor un deviz detaliat cu privire la numărul de săli de clasă, spații anexe, volumul acestora. Pe perioada desfășurării controlului s-a discutat cu d-l R. Marius, unul dintre operatorii participanți la efectuarea operațiunilor sus menționate. Din discuțiile purtate cu operatorul reiese că operatiunile au fost efectuate în data de 10.01.2020, iar procesul verbal de recepție a lucrărilor a fost încheiat la data de 17.12.2019. Din procesul verbal de recepție al lucrărilor rezultă că beneficiarul a fost informat cu privire la substanțele folosite, măsurile de precauție și măsurile de prim ajutor recomandate de producător.

Conform cu procesul verbal de recepție a lucrărilor din data de 17.12.2019 produsele biocide utilizate la efectuarea dezinsecției și dezinfecției au fost combinate și utilizate concomitent prin pulverizare cu atomizorul, ceea ce nu este în conformitate cu indicațiile de utilizare din avizele sanitare ale produselor.

În urma verificării Registrului National al produselor biocide actualizat în septembrie 2019 se constată că produsul  SEIF PLUS PREVENTOL CD 601, Aviz nr.1171 BIO/02/12.24 (la poziția 644), nu mai este avizat sanitar începand cu data de 01.05.2019 întrucat producătorul nu face dovada înregistrarii produsului în R4BP până la cel târziu data includerii ultimei substanțe active în lista substanțelor aprobate. Drept urmare se consideră că operatorul a utilizat produsul după data de expirare a Avizului de punere pe piață.

Personalul angajat deține certificate de calificare profesională și certificate de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă conform Ord.MS nr.1225/2003.

Față de cele constatate au fost dispuse următoarele măsuri:

– cantitatea de 35 l PREVENTOL CD 60 1 lot PRW cu data de expirare 03.2020 a fost interzis de la utilizare și rămâne în păstrarea d-lui P. S. . Se va lua măsura eliminării produsului de către o unitate specializată, urmând ca documentul de eliminare să fie prezentat la DSP Hunedoara.

– a fost sancționat contraventional conform HG 617/2014,art.13, lit.a cu amendă contravențională în valoare de 40.000 lei SC DD CHIM SRL HUNEDOARA, reprezentată de d-l V. C., asociat unic.