glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR.1/2022 – MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR.1/2022

~varianta simplificată~

MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

Data lansării apelului de selecție: 15 Septembrie 2022

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 6.3/6B- Dezvoltarea satelor

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor sunt:

  • Comunele definite conform legislației în vigoare;
  • ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
  • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;

Fondul disponibil alocat pentru măsura 6.3/6B:  345.800  Euro – FEADR.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

  • Sprijinul public nerambursabil în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte negeneratoare de venit în cazul unităților administrative teritoriale/ONG/alt tip de solicitant și nu va depăși: 26.000 EURO/solicitant
  • Sprijinul public nerambursabil în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte negeneratoare de venit în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și nu va depăși : 26.600 Euro/UAT ( valoarea totală a sprijinului nerambursabil urmând a fi din numărul de UAT-uri care fac parte din ADI).

Valoare sprijin public nerambursabil ADI = NR. UAT-URI din ADI x 26.600 EURO

Exemplu : ADI format din 2 UAT-uri , Sprijin public nerambursabil acordat ADI (compus din 2 UAT-uri) – 2 UAT-uri x 26.600 Euro = 53.200 Euro

Data limită de depunere a proiectelor: 9 Decembrie  2022

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M6.3/6B disponibil pe www.tara-zarandului.ro

Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917, e-mail: office@tara-zarandului.ro,    site: www.tara-zarandului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.

Back to top button