glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR.1/2018

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR.1/2018

~varianta simplificată~

MĂSURA 6.4/6B- INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE EDUCAȚIE A GRUPURILOR MARGINALIZATE

 

Data lansării apelului de selecție: 08 Octombrie 2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 6.4/6B- INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE EDUCAȚIE A GRUPURILOR MARGINALIZATE

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6.4/6B- Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate sunt:

  • Comune
  • Autorități publice locale care au în cadrul/subordinea acestora structuri specializate de furnizare a seviciilor sociale
  • Autorități publice locale în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale
  • GAL – în situația în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese

Fondul disponibil alocat pentru măsura 6.4/6B:  70.390 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 70.390 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 70.390 euro.

 

Data limită de depunere a proiectelor: 01.02.2019 ora 17.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M6.4/6B disponibil pe www.tara-zarandului.ro

Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917,

e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.