glasul-hd.ro Web analytics

ActualitateAgricultură

OUG pentru terenurile agricole degradate. Executivul a adoptat deja decizia!

Decizie la Guvern privind valorificarea terenurilor degradate. Guvernul României a aprobat în ședința de ieri, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, două ordonanțe de urgență în domeniul silvic: OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate și OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Actul normativ, prin care se propune modificarea și completarea Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, are ca scop principal obținerea acordului proprietarilor/deținătorilor privați de terenuri agricole degradate în vederea ameliorării acestora prin împădurire.

Astfel, se propune eliminarea obligativității includerii în fondul forestier național a terenurilor degradate proprietate privată care se împăduresc, rămânând însă obligatorie includerea în fond forestier a terenurilor proprietate publică a statului. Totodată, se reglementează posibilitatea trecerii terenurilor degradate proprietate publică a statului din administrarea Agenția Domeniilor Statului în administrarea RNP – Romsilva, chiar dacă acestea nu sunt înscrise în cartea funciară.

„Prin această măsură simplificăm foarte mult procedura prin care proprietarii de terenuri, în special cele degradate, pot beneficia de împădurirea terenului respectiv și îngrijirea sa până atinge starea de masiv. Avem un buget de peste 730 milioane de euro din PNRR pentru împăduriri și avem nevoie de cât mai multe suprafețe de teren pe care să putem crește pădurile de mâine”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are obligația de a intabula terenurile degradate proprietate publică a statului preluate în administrare în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului și de a corecta suprafața preluată în administrare pe baza înscrierilor din cartea funciară, prin promovarea unui proiect de hotărâre a Guvernului.

Modificările și completările Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice au pus în acord sacțiunile silvice cu noul SUMAL. Au fost introduse sancțiuni noi pentru nerespectarea procedurilor de utilizare a SUMAL 2.0.

Exemple:

Constituie contravenţii silvice şi se sancționează cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei, următoarele fapte:
• efectuarea de fotografii ale mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, de către transportator, acolo unde normele privind circulația materialelor lemnoase creează această obligație, din care să nu se poate distinge/focaliza încărcătura.
• transportul materialelor lemnoase fără fotografiile mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, acolo unde normele privind circulația materialelor lemnoase instituie această obligație.
• utilizarea tipurilor de pastă/cerneală termo-sensibile sau care se pot șterge ușor prin mijloace mecanice, la completarea avizelor de însoțire în format letric.
Constituie contravenții silvice şi se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 3.000 lei, următoarele fapte:
• transportul materialelor lemnoase fără conexiune permanentă de date mobile active pe toată perioada transportului până la destinație, în baza informațiilor preluate din SUMAL 2.0, în situația în care normele privind circulația materialelor lemnoase instituie această obligație.
• transportul materialelor lemnoase fără receptorul GPS al dispozitivului mobil pornit pe toată perioada transportului până la destinație, în baza informațiilor preluate din SUMAL 2.0, în situația în care normele privind circulația materialelor lemnoase instituie această obligație.

Totodată, cuantumul sancțiunii pentru transport fără acte de proveniență a fost majorat până la 50.000 lei.

„Prin aceste modificări ne asigurăm că legea este respectată de toți utilizatorii SUMAL și că sunt descurajate toate tentativele de fraudă sau furt. Avem cel mai modern și eficient sistem de monitorizare din Europa și aveam nevoie de sancțiuni clare pentru fiecare componentă. Totodată, prin aprobarea actului normativ, asigurând sancțiuni drastice bazate pe principiul proporționalității, ne respectăm angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană, având în vedere cauza de infringement din domeniul pădurilor”, a precizat ministrul Barna Tánczos.

De asemenea, modificările au avut în vedere:
– încadrarea ca infracțiune a tăierii și furtului materialelor lemnoase, indiferent de volum;
– consolidarea urgentă a cadrului legal și întărirea capacității de implementare, monitorizare și control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, ținând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori constituie un aspect de siguranță națională;
– impunerea de urgență a unor sancțiuni proporționale și disuasive operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn.

Referitor la confiscarea materialelor lemnoase, gravitatea faptei, respectiv severitatea sancțiunii aplicate, se stabilește în funcție de valoarea prejudiciului produs, care are două componente:
– paguba produsă pădurii sau vegetației forestiere din afara fondului forestier național, componentă evaluabilă ca valoare materială;
– valoarea funcțiilor pădurii nerealizate, componentă care se evaluează convențional, în funcție de valoarea pagubei produse pădurii.

Sursă:

Back to top button