glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva expune astăzi online o altă piesă restaurată – restaurarea unei căniţe aparţinând culturii Coţofeni.

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva expune astăzi online o altă piesă restaurată în Laboratorul  de Restaurare, Investigaţii, Conservare.

Prezentarea obiectului restaurat este oferită de către Daniela Gheara, expert restaurare ceramică, sticlă, porţelan, Secția Restaurare, Investigaţii, Conservare a instituției muzeale.

ÎN SPATELE VITRINEI

<<Continuând seria „În spatele vitrinei”, vă prezentăm astăzi restaurarea unei căniţe aparţinând culturii Coţofeni.

În urma cercetărilor arheologice efectuate în perioada 2000-2003 de către specialiştii instituţiei noastre a fost recuperat un bogat inventar arheologic ce atestă o locuire permanentă a Peşterii Prihodişte  din judeţul Hunedoara, în perioada de trecere de la eneolitic la epoca bronzului; ceramică, unelte din piatră, podoabe.

Prin forma şi decorul său căniţa se înscrie printre piesele unicat ale colecţiei noastre de ceramică arheologică, motiv pentru care s-a considerat necesară reconstituirea formei căutând analogie în literatura de specialitate. Obiectul este modelat manual dintr-o pastă fină bine frământată cu adaos de nisip fin. Fundul este rotunjit, corpul globular, aplatizat, gâtul cilindric, buza oblică cu „cioc”, toarta în bandă lată trasă din buză şi supraînălţată. Corpul este deosebit de frumos ornamentat prin incizii şi impresiuni în pasta crudă.

Analizând starea de conservare a piesei în momentul intrării în laborator s-a constatat că încărcătura de suprafaţă a depunerilor solubile trebuie îndepărtată prin emoliere în soluţie de detergent neionic, iar sărurile minerale aderente prin imersie în soluţie slab acidă urmată de neutralizare în băi de apă distilată. Operaţia de restaurare a continuat cu etapa de consolidare, plombare a fisurilor şi a părţilor care lipsesc cu ipsos pe suport din ceară de modelaj. Reconstituirea întregii compoziţii decorative s-a efectuat prin modelarea formei, încrustarea decorului, integrare cromatică şi conservare generală.

Ceramica se numără printre cele mai frecvente şi abundente urme arheologice având un rol deosebit de important la reconstituirea  principalelor momente ale evoluţiei societăţii omeneşti>> relatează Daniela Gheara.

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva vă invită să vizitați  exponatul restaurat, propus astăzi, virtual, pe pagina de Facebook a muzeului:  https://www.facebook.com/MCDRDeva/ și pe site-ul instituției:  www.mcdr.ro.

Back to top button