glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva continuă expunerea în mediul on-line, a artefactelor restaurate în Laboratorul de Restaurare, Investigaţii, Conservare

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva continuă expunerea în mediul on-line, a artefactelor restaurate în Laboratorul de Restaurare, Investigaţii, Conservare. Astăzi este adus în atenția publicului un vas ceramic preistoric.

<<Colaborarea interdisciplinară: arheolog, investigator, restaurator, conservator, a permis finalizarea muncii de cercetare şi valorificare expoziţională prin reconstituirea cu metode ştiinţifice a formei originale a unui artefact din ceramică ce reflectă prin decorul său elemente de viaţă spirituală. Redobândirea integrităţii vasului şi a decorului, dau posibilitatea lizibilităţii simbolurilor ornamenticii şi interpretării acestora de către specialişti precum şi păstrarea informaţiilor culturale despre poporul care le-a creat şi folosit.

Cercetările arheologice preventive efectuate de specialiştii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, pe traseul autostrăzii Deva-Orăştie în anul 2011, au condus la descoperirea unei întinse aşezări, datate în epoca târzie a bronzului (cca. 1400-1300 î.Chr.), identificată pe terasa râului Mureş în zona Şoimuş – Teleghi, (com. Şoimuş, jud. Hunedoara).

Este vorba despre o oală de dimensiuni medii (înălţimea vasului este de 33 cm, diametrul bazei de 11 cm iar diametrul gurii de 22 cm), cu corpul foarte bombat, gât cilindric şi buza evazată. Pe diametrul maxim al vasului au fost practicate patru proeminenţe realizate prin împingerea peretelui dinspre interior spre exterior, ceea ce conferă recipientului, privit de sus un aspect patrulater. În zona contactului dintre gât şi corpul vasului au fost amplasate două tortiţe în bandă. Jumătatea inferioară a vasului nu este decorată tocmai pentru a pune în lumină partea superioară, care conţine mai multe elemente de decor. Cele patru protuberanţe dispuse simetric pe diametrul maxim al vasului sunt înconjurate de două rânduri de arcade formate din două, respectiv trei linii incizate şi lustruite. În spaţiile dintre grupurile de arcade a fost realizat, în aceeaşi tehnică, un dublu semn asemănător literei „M”.

Analizând forma şi decorul vasului de la Şoimuş am putea crede că jumătatea inferioară a acestuia, nedecorată, reprezintă apele primordiale, lumea subpământeană, abisul. Interpretată în această cheie, partea superioară, decorată, ar reprezenta lumea celestă, marcată de arcade, acestea simbolizând bolta cerească pe care străluceşte constelaţia Casiopeia, figurată prin semnul „M” dublat. Obiectele marcate cu acest semn sunt puse în legătură cu practici şamanice, iar recipientele pe care apar figurate acestea sunt destinate lichidelor sacre. În cazul vaselor, în momentul turnării lichidelor, semnul „M” se transformă în „W”. Această transformare, care ilustrează drumul constelaţei Cassiopeia de la noapte la zi şi de la iarnă la vară este pusă în legătură cu moartea şi renaşterea.

Artefactul a fost valorificat în context muzeal prin expunere în cadrul evenimentului „Exponatul lunii”  din luna august 2019 si publicat în revista Sargeţia. Acta Musei Devensis (S.N.), X, 2019,>> precizează Daniela Gheară, expert restaurator ceramică, sticlă, porţelan, Secţia de Restaurare – Investigații, Conservare a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva.

Back to top button