glasul-hd.ro Web analytics

ActualitateAdministrație

Lege pentru tineri avem, pământ nu! Primăria Deva nu mai are terenuri disponibile pentru tinerii care vor să își construiască o casă

Tinerii din Deva nu își pot construi o casă pe un teren dat gratuit de Primărie pentru că administrația nu mai are parcele disponibile. Asta deși Statul Român susține că întinde o mână de ajutor prin intermediul unei legi mai vechi care presupune alocarea de teren gratuit celor care vor să-și ridice o locuință. Prevederea legală este, însă, doar o bulă de săpun, pentru că ea nu poate fi aplicată, în lipsa terenurilor disponibile.

Atribuirea unui teren, în mod gratuit, pentru ridicarea unei case este prevăzută în Legea nr. 15/2003, republicată în 2004, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Alocarea se face din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul. Așadar, cererile se depun la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care îşi are domiciliul solicitantul.

Lipsa terenurilor, argumentul pentru eșec

În municipiul reședință de județ, din 2005 și până în prezent, au fost înregistrate 1.281 de astfel de solicitări, potrivit informațiilor obținute de „Glasul Hunedoarei”. Procesul aparent simplu se confruntă, totuși, cu o problemă majoră: insuficienta suprafață de teren disponibilă pentru astfel de alocări, motiv invocat și de Primăria municipiului Deva. Din anul 2005, până în prezent, doar 278 de cereri, din cele aproape 1.300 de solicitări ale tinerilor deveni au fost soluționate. Multe dintre contracte au fost reziliate însă, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, iar alți tineri le-au luat parcelele celor care nu au respectat contractul. În prezent, sunt 110 terenuri atribuite, toate în zona Archia, iar Primăria Deva susține că nu mai deține nicio parcelă, care ar putea fi dată tinerilor. Iar situația trenează de peste 11 ani. „A fost făcută inventarierea terenurilor, dar nu mai există la acest moment vreun teren de care să poată beneficia solicitanții. Numărul cererilor nesoluționate este de 1.003, dar există și cereri nesoluționate din anul 2006, ca urmare a faptului că nu există terenuri disponibile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Deva, Mona Voinescu.

Ce spune legea, care se dovedește a fi „o bulă de săpun”

Pentru a se bucura de această facilitate, în cazul în care are norocul ca primăria de pe raza domiciliului său să aibă teren, „candidatul” trebuie să îndeplinească anumite condiții. În primul rând, trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani și să nu fie proprietar al unei locuințe sau teren destinat construirii unei case, chiar dacă acestea nu se află în localitatea în care el își are domiciliul sau rezidența.

Potrivit legislației în vigoare, suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pot fi cuprinse între 150 mp și 300 mp în municipii și sectoarele municipiului București, între 250 mp și 400 mp în orașe și între 250 mp și 1.000 mp în comune și satele aparținătoare unităților administrativ-teritoriale.

Mai departe, dacă solicitarea a fost aprobată, beneficiarul trebuie să treacă la treabă. El este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii. În cazul nerespectării acestor condiții, consiliul local poate decide să îi retragă beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului alocat. Planurile urbanistice zonale (PUZ) si planurile urbanistice de detaliu (PUD) se inițiază și se finanțează de consiliile locale. După încheierea construirii locuinței, tânărul poate solicita cumpărarea terenului alocat inițial în mod gratuit. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiza tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de Consiliul Local.

Tags