glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Finalizarea implementarii contractului de finanţare POCU/827/5/2/139398, proiectul cu titlul „Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate din teritoriul SDL in contextul mecanismului DLRC”

ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL, în calitate de beneficiar, in parteneriat cu INTERLOG COM SRL, ASOCIATIA GLASUL SPERANTEI ROMANIA, SCOALA GIMNAZIALA PETROS, anunta finalizarea implementarii contractului de finanţare POCU/827/5/2/139398, proiectul cu titlul „Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate din teritoriul SDL in contextul mecanismului DLRC”, finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.2.

Perioada de implementare a proiectului este 11 februarie 2021- 31 decembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.805.094,58 lei, din care 4.483.709,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 235.358,71 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national, 86.026,39 lei cofinantare eligibila.

Obiectivul general al proiectului consta in reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate de pe teritoriul GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului DLRC, in domeniile social, educatie, ocupare, nediscriminare pentru 250 persoane (189 adulti persoane adulte somere sau inactive, persoane cu dizabilitati sau parinti/ tutori/ingrijitori informali ai ante-prescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii si 61 copii) care locuiesc in teritoriul acoperit de GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor, judetele Hunedoara si Caras Severin, regiunea Vest, timp de 35 luni.

Principalele rezultate atinse in cadrul proiectului sunt: 254 persoane inscrise in grupul tinta dintre care 62 sunt copii iar 192 sunt adulti; 1 serviciu social, Casa de tip familial, dezvoltat prin proiect pentru 12 copii si furnizarea de servicii sociale specifice; 1 serviciu social infiintat pentru 121 persoane adulte si furnizarea de servicii specifice, inclusiv ajutoare materiale si hrana pentru participanti; 1 serviciu social infiintat pentru 50 de copii si furnizarea de servicii specifice, inclusiv ajutoare materiale si hrana pentru participanti; 50 de elevi participanti la programul de activitati educative extracuriculare; 183 persoane participante la servicii de ocupare (informare, consiliere, mediere); 65 persoane au dobandit un loc de munca; 140 persoane au urmat cursuri de calificare de nivel 2 din care 139 persoane au fost certificate; 40 persoane au participat la cursuri de competente antreprenoriale; subventii acordate; peste 200 persoane au participat la activitati privind combaterea discriminarii; 11 parteneriate cu mediul de afaceri si alte organizatii din judetul Hunedoara; peste 350 persoane au participat la actiuni de inovare sociala.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL

Telefon: 0762695509, e-mail: padurenihd.leader@gmail.com

 

Back to top button