glasul-hd.ro Web analytics


Publicitate

Diversificarea activității societății Claudan Trustcons SRL prin achiziția de echipamente pentru fabricarea betonului

SC CLAUDAN TRUSTCONS SRL, cu sediul în Municipiul Deva, România, Str. Iosif Vulcan nr. 19, judeţul Hunedoara, cod poştal 330053, România, anunță demararea proiectului cu titlul ”Diversificarea activității societății Claudan Trustcons SRL prin achiziția de echipamente pentru fabricarea betonului”, COD SMIS 131556, în cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte POR/102/2/2/Îmbunătățirea competivității economice prin creșterea productvității muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate în SNC”.
Valoarea totală a proiectului este de 1,470,037.44 lei, din care 948,686.41 lei finanțare nerambursabilă.
Valoarea totală nerambursabilă din bugetul FEDR: 806,383.46 lei
Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
Data de început a proiectului:17.03.2020
Data de finalizare a proiectului:28.02.2021
Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției societății CLAUDAN TRUSTCONS SRL pe piața de construcții din Romania prin diversificarea activității societății în Municipiul Deva și dotarea cu echipamente de fabricare a betonului în vederea creșterii productivității și a capacității de a răspunde cerințelor crescute de competitivitate pe piață de profil, în acord cu principiile unei dezvoltari durabile.
Obiective specifice:
1. Achiziţionarea unei statii mobile de preparare betoane și a unui buldoexcavator cu scopul diversificării activităţii
societăţii.
2. Crearea de noi locuri de muncă, prin angajarea a 5 persoane în timpul perioadei de implementare a proiectului, dar şi menţinerea lor la sfârşitul perioadei de menţinere obligatorie a investiţiei (3 ani), dintre care cel puţin 1 persoana angajată din categorii defavorizate;
3. Dezvoltarea societății prin inovare de produs și proces, diversificarea activității și asigurarea egalității de șanse.

Back to top button
Close
Close