glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Din acest an școlar, toți elevii beneficiază de transport gratuit pe toate traseele

Bv Dasler, firma de transport local, anunţă că începând  cu anul școlar 2020- 2021 elevii beneficiază de transport gratuit în baza hotărârii 435 din 28/05/2020.

Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la articolul 5, o adeverință care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit.

În baza adeverinței prevăzute la articolul 6, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tip legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul se depun de către elev/părinte/ tutore la unitatea de învățământ.

Suplimentar față de adeverință se va prezenta carnetul de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampila pentru anul în curs de fiecare dată când se va elibera legitimația de transport, iar elevul trebuie să îl aibă asupra sa pe toată durata călătoriei,

Perioada de eliberare a legitimaților este începând din fiecare 25 a lunii până la sfârșitul acesteia sau cu 5 zile lucrătoare înainte să înceapă cursurile

Back to top button