glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Achiziție echipamente specifice în cadrul S.C. SILASOF CONSTRUCT S.R.L.”

[Decembrie 2023]

 Comunicat de presă privind finalizarea proiectului  „Achiziție echipamente specifice în cadrul S.C. SILASOF CONSTRUCT S.R.L.”

SC SILASOF CONSTRUCT SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul Achiziție echipamente specifice în cadrul S.C. SILASOF CONSTRUCT S.R.L.”, cod SMIS 160276, contract de finanțare nr. 1014/POC/411/AS din 10.02.2023, finanțat în cadrul POC 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

 Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a companiei SILASOF CONSTRUCT SRL și diminuarea efectelor negative produse de pandemia COVID-19.

 Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 11 luni: Februarie 2023 – Decembrie 2023.

 Rezultatele atinse în perioada de referință:

  1. Modernizarea capacității existente de prestări servicii construcții a Companiei SILASOF CONSTRUCT SRL prin achiziția de echipamente moderne.
  2. Contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice prin eliminarea unui utilaj diesel poluant și prin instalarea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile.
  3. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu cel puțin 15%, fașă de anul 2020.

Valoarea totală a proiectului este 2.865.257,25 lei, valoarea totală eligibilă este 2.273.317,90 lei, din care: 1.237.773,65 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 239.882,98 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional și 795.661,27 lei valoarea co-finanţării eligibile a beneficiarului. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA susținută de beneficiar este 591.939,35 lei.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Persoana de contact: Silaghi Sergiu-Ioan

E-mail: office@silasof.ro

 

 

Back to top button