glasul-hd.ro Web analytics


Publicitate

Comunicat de presă: Extinderea capacităţii de producţie a Roben SRL prin achiziţionarea de echipamente inovatoare pentru producţia de jucării

Extinderea capacității de producție a Roben SRL prin achiziționarea de echipamente inovatoare pentru producția de jucării/  Codul MySMIS al proiectului: 136577 Obiectivul general al proiectului:

Creșterea competitivității firmei Roben SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății, prin achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice specializate pentru producția de jucării.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Extinderea capacitatii de producție și diversificarea activității prin dotarea cu echipamentetehnologice specializate pentru producția de jucării, până la finalul implementării proiectului.
  2. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.
  3. Creșterea eficienței energetice prin achiziționarea de echipamente eficiente energetic și achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabile, în perioada de implementare a proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.587.598,77 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.203.214,25 lei

Data semnării contractului de finanțare: 22.12.2020

Data finalizării proiectului: 03.09.2022

Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020

DATE DE CONTACT

SOLOMON BUZDUCEA / 0761 128 220

Back to top button
Close
Close