glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Comunicat de presă Dezvoltare tehnică şi creştere economică competitivă la sc Tehnomin srl prin achiziția de utilaje şi echipamente performante în municipiul Deva

Dezvoltare tehnică şi creştere economică competitivă la sc Tehnomin srl prin achiziția de utilaje şi echipamente performante în municipiul Deva, județul Hunedoara/ Numele beneficiarului: S.C. TEHNOMIN S.R.L. / Codul MySMIS al proiectului: 136471

Obiectivul general al proiectului:
Creşterea competitivății pe piața industriei extractive prin diversificarea activităților concretizată în prestarea de servicii inginereşti specializate de testare şi analiză tehnică pentru operatori/deținători de cariere şi alti agenți economici din industria extractivă.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Diversificarea activităților şi pătrunderea pe un domeniu de activitate conex prin achiziția următoarele echipamente şi utilaje performante necesare desfăşurării acestora:
1 excavator/ 1 foreză / 1 seismograf / 3 laptopuri / 1 multifunctională / 1 toaletă ecologică pers cu dizab. / 1 amplificator sunet / 1 set coşuri colectare selectivă / 1 recipient colectare uleiuri uzate / 1 sistem iluminat led exterior / 1 soft erp / 1 pan. fotovoltaic-energy box.
2. Crearea a 1 nou loc de muncă. Se va oferi prioritate grupurilor tință considerate grupuri dezavantajate:
şomeri, femei, rromi şi persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, fără, însă, ca statulul de persoane dezavantajate să devina criteriu de angajare sau să permită discriminarea altor candidați. Se va lucra cu tehnologii moderne, de ultimă generație, care necesită know-how specific şi o temeinica pregătire în domeniu, S.C. TEHNOMIN S.R.L. va asigura instruirea specializată a factorilor implicați, contribuind activ la formarea profesională a capitalului uman. Locul de muncă nou creat va fi pastrăt pe intreaga perioada de implementare şi cel putin trei ani ulterior finalizării investiției propuse prin prezentul proiect.
3. Atingerea şi mentinerea la nivelul standardelor europene şi internaționale prin implementarea standardelelor ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001 certificare de proces.
Valoarea totală a contractului de finanțare: 4.715.133,68 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.720.107,64 lei
Valoarea tatala a finanțării din fondul FEDR : 1.462.091,51 lei

Back to top button