glasul-hd.ro Web analytics

Economic

Comunicat de presă: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII STONEX EXPLOR SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII STONEX EXPLOR SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE /  Codul MySMIS al proiectului: 135719

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea competitivității și dezvoltarea serviciilor societatii STONEX EXPLOR SRL, societate comercială ce activează în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate.

Prin implementarea prezentului proiect se urmărește crearea condițiilor de dezvoltare durabilă, pe termen lung, prin aplicarea tehnologiilor performante în domeniul transformării deșeurilor în bunuri care pot fi reutilizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Consolidarea și dezvoltarea durabilă în industria de recuperare și valorificare a deșeurilor metalice din haldele de zgură, prin procurarea de echipamnete noi și inovatoare.
  2. Crearea unui număr mediu de 1 post nou de muncă cu normă intreagă și perioadă nedeterminată, dintr-o categorie defavorizată și adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități.
  3. Utilizarea surselor regenerabile de energie și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor.

Valoarea totală a contractului de finanțare: 8.742.618,09 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 3.816.803,88 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR:  3.244.283,30 lei

Data semnării contractului de finanțare: Decembrie 2020 Data finalizării proiectului: 30.09.2021

Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020

S.C. STONEX EXPLOR S.R.L.

DATE DE CONTACT

MARIAN BUȘILĂ / 0766 221 458

Back to top button