glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Comunicat de presă – Creșterea competitivității societății Stonex Explor Srl prin achiziția de echipamente performante

Comunicat de presă

Data publicării: Februarie 2023

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII STONEX EXPLOR
SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE
CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII STONEX EXPLOR SRL PRIN ACHIZIȚIA DE
ECHIPAMENTE PERFORMANTE / Codul MySMIS al proiectului: 135719

Obiectivul general al proiectului:
Creșterea competitivității și dezvoltarea serviciilor societatii STONEX EXPLOR SRL, societate comercială ce activează în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate.
Prin implementarea prezentului proiect se urmărește crearea condițiilor de dezvoltare durabilă, pe termen lung, prin aplicarea tehnologiilor performante în domeniul transformării deșeurilor în bunuri care pot fi reutilizate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Consolidarea și dezvoltarea durabilă în industria de recuperare și valorificare a deșeurilor metalice din haldele de zgură, prin procurarea de echipamnete noi și inovatoare.
2. Crearea unui număr mediu de 1 post nou de muncă cu normă intreagă și perioadă nedeterminată, dintr-o categorie defavorizată și adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități.
3. Utilizarea surselor regenerabile de energie și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor.
Valoarea totală a contractului de finanțare: 8,743,465.88 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 3,798,062.80 lei
Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR: 3.228.355,00 lei
Rezultatele proiectului:
1. Dotarea sociatății cu următoarele echipamente : – EXCAVATOR PE ȘENILE 30 TONE – 1 buc; – EXCAVATOR PE ȘENILE 35 TONE – 1 buc ;- EXCAVATOR PNEURI – 1 buc; – BULDOZER – 1 buc ;- ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL -1 buc ;- STAȚIE DE SORTARE MOBILĂ – 1 buc ; – EXCAVATOR PE SENILE DE CAUCIUC – 1 buc

2. Utilizarea surselor regenerabile de energie și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor prin achizitia: – GENERATOR SOLAR MOBIL CU ILUMINARE LED – 1 buc ; – SISTEM
FOTOVOLTAIC PORTABIL E-BOX – 1 buc ;- RECIPIENTE COLECTARE SELECTIVA DESEURI care cuprinde: – RECIPIENT COLECTARE ULEI – 1 buc ;- COȘURI COLECTARE SELECTIVA INOX 3 x 70 litri.

Impactul proiectului asupra regiunii:
Crearea unui număr mediu de 1 post nou de muncă cu normă intreagă și perioadă nedeterminată, dintr-o categorie defavorizata și adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități prin achizitia urmatoarelor echipamente: – ECHIPAMENTE PERSOANE CU DIZABILITATI care cuprinde: – TOALETA ECOLOGICA PERSOANE CU DIZABILITATI – 1 buc ; – MOUSE ALTERNATIV – 1 buc ; – AMPLIFICATOR ECRAN – 1 buc ; – AMPLIFICATOR SUNETE – 1buc ;- TASTATURA ALTERNATIVA – 1 buc

Data semnării contractului de finanțare: Decembrie 2020
Data finalizării proiectului: 28.02.2023

Back to top button