glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL anunta finalizarea proiectului: ,,Cunoasterea si promovarea identitatii si culturii locale din teritoriul GAL”

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL anunta finalizarea proiectului:

,,Cunoasterea si promovarea identitatii si culturii locale din teritoriul GAL”

 

Finanțat prin PNDR 2014-2020, sM 19.3 LEADER, Componenta B  

 Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

PNDR este finanțat de UE și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

 Durata implementare: 20 de luni (Aprilie 2021 – Octombrie 2022)

Valoare finanțării nerambursabile = 63.696,88 euro

Am realizat/implinit:

Obiectivul general: o cooperare interteritorială, cu atingerea scopului propus – de dezvoltare a teritoriilor acoperite de cei 5 parteneri, de promovare a identității și culturii locale, a potențialului turistic, prin organizarea de acțiuni care să reflecte patrimoniul în totalitatea lui: natural, arhitectonic, etnografic, folclor, cultură, socio-economic, tradiții, meșteșuguri, artizanat.

Indicatori atinsi:

  • Organizarea/participarea la 10 evenimente culturale comune de promovare a patrimoniului local, promovarea lanțurilor scurte și a piețelor locale
  • O metodologie comuna de identificare si inventariere a elementelor de identitate si cultura locala
  • O aplicație informatică (discovergal.ro) pe telefonul mobil și web dezvoltata, menita sa promoveze teritoriile GAL, sa creasca nivelul de accesibilitate a turiștilor
  • O publicație comună tiparita (album) cu informații utile referitoare la elementele de patrimoniu cultural, contacte, bune practici, idei de valorificare turistica si economica

   Implicare activa a grupului tinta: comunitatile/actorii locali din teritoriile GAL, agentii economici, producatorii locali, mestesugari, operatori de turism, reprezentanti ai punctelor de atractie si ai zonelor naturale, exponenti ai culturii si ansamblurilor folclorice locale, interpreti, etnografi, arhitecti, peisagisti, persoane interesate.

Parteneri:

Leader: Asociația Grupul de Acțiune Locală “Calafat”/jud. DJ+MH

P1: Asociația Grupul de Acțiune Locală “Ceahlău”/jud. NT

         P2: Asociația “Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL”/jud. HD+CS

P3: Asociația “Poarta Almajului”/jud. CS+GJ

P4: Asociația Grupul de Acțiune Locală “Clisura Dunării”/jud. CS+MH

Back to top button